Home

Frans mannelijk vrouwelijk meervoud

Mannelijk of vrouwelijk, enkelvoud en meervoud Oefeningen voor het leren van Franse grammatica en Franse werkwoorden, Frans leren Vivienne String In het Frans maken we onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Aan sommige woorden kun je van de betekenis afleiden of een woord vrouwelijk of mannelijk is, zoals bij de woorden man (= un homme), vrouw (= une femme), jongen en meisje. Meestal echter kun je aan een woord niet zien of het mannelijk of vrouwelijk is Sommige woorden worden in het Frans uitsluitend in het meervoud gebruikt maar zijn enkelvoudig in het Nederlands. Voorbeelden: (m) staat voor mannelijk, (v) staat voor vrouwelijk. Les devoirs (m)- Het huiswerk; Les lunettes (v)-De bril; Les vacances (v)- De vakantie; Les mathématiques (v)- Wiskunde; Les cheveux (m)- Het haar; Les ciseaux (m)- De schaa In het Frans hebben alle zelfstandige naamwoorden een geslacht: ze zijn mannelijk of vrouwelijk. Het geslacht van sommige zelfstandige naamwoorden is logisch ( homme [man] is mannelijk, femme [vrouw] is vrouwelijk) maar andere niet: de woorden personne [persoon] en slachtoffer [slachtoffer] zijn altijd vrouwelijk, zelfs als de persoon of het slachtoffer dat is een man

Mannelijk of vrouwelijk, enkelvoud en meervoud Oefeninge

 1. Het gebruik van tout is een probleem voor vele mensen die de Franse grammatica bestuderen. Toch is het niet zo moeilijk eens men het hoe en waarom door heeft. De vier vormen van TOUT Tout heeft vier vormen: mannelijk enkelvoud = tout vrouwelijk enkelvoud = toute mannelijk meervoud = tous vrouwelijk meervoud = toute
 2. Regels : 1) In het Frans staat het bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord. Bv De lelijke broek = Le jean monche. 2) Bijvoeglijke naamwoorden hebben dezelfde vorm als het zelfstandig naamwoord ( mannelijk enkelvoud, vrouwelijk enkelvoud, mannelijk meervoud, vrouwelijk meervoud). Bv
 3. Wat is het geslacht van Franse woorden? In het Frans heeft elk woord zijn geslacht (le genre).Dit komt tot uiting door middel van het lidwoord, bijvoeglijke naamwoorden en soms zelfs werkwoorden.Het is dus erg belangrijk om te weten of het nu om een vrouwelijk of een mannelijk zelfstandig naamwoord gaat
 4. In het Frans zijn de landennamen mannelijk (le Canada), vrouwelijk (la Norvège) of meervoud (les États-Unis). Je gebruikt 'en' voor de landen die vrouwelijk zijn. Ik ga naar Noorwegen. Je vais en Norvège. Je gebruikt 'au' voor de landen die mannelijk zijn. We gaan op vakantie naar Canada. Nous allons en vacances au Canada
 5. In het Frans wordt dit: 'une voiture française' (achter 'français' komt een 'e', omdat het vrouwelijk enkelvoud is). Meestal komt het bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord in het Frans. Uitzonderingen: * bon, beau, joli * gros, grand, petit * jeune, vieux, nouveau * long, mauvais, haut * premie
 6. Frans enkelvoud meervoud; zonder lidwoord: met lidwoord: zonder lidwoord: met lidwoord: mannelijk ami l'ami amis les amis vrouwelijk amie l'amie amies les amies Zelfstandig naamwoord. ami m. vriend; Hongaars Betrekkelijk voornaamwoord. ami. wat, dat; Overgenomen van https.
 7. In de vorige les heb je gezien dat le en la gebruikt werden bij enkelvoudige substantieven. Ook voor het meervoud is er een vorm: les. Zoals je gemerkt hebt is er geen onderscheid tussen de mannelijke en vrouwelijke vorm van het lidwoord in het meervoud, dat is altijd les

als het onderwerp vrouwelijk enkelvoud is: een extra -e als het onderwerp mannelijk meervoud is : een extra -s als het onderwerp vrouwelijk enkelvoud is : een extra -es bij 'Je' zien we dus 2 mogelijkheden, want 'Je' kan mann. of vrouw. enkelv. zijn bij 'Tu' hetzelfde bij 'Nous' zien we een extra s of es, want nous = wij = mann. of vr. meervoud mannelijk vrouwelijk enkelvoud beau / bel belle meervoud beaux belles Beau > bel in mannelijk enkelvoud als het volgende (zelfstandige naam)woord begint met klinker of stomme h un beau garçon une belle copine un bel homme une belle amie un beau copain 2 beaux copains / amis un bel ami 2 belles copines / amies mannelijk vrouwelijk In het Frans moeten de bijvoeglijk naamwoorden overeenstemmen met de zelfstandig naamwoorden (mannelijk, vrouwelijk, enkelvoud en meervoud). In het algemeen voegen we een e toe voor de vrouwelijke vorm van het bijvoeglijk naamwoord, een s voor het mannelijk meervoud en es voor het vrouwelijk meervoud Wanneer de puruṣa en prakṛti (mannelijk en vrouwelijk) genieten, dan krijgen ze hetzelfde plezier, maar één is puruṣa en één is prakṛti. Lorsque puruṣa et prakṛti, homme et femme , jouissent, ils jouissent, ils obtiennent le même plaisir, mais l'un est puruṣa, l'autre est prakṛti In het Frans werkt het op de volgende manier: Le voor mannelijke zelfstandignaamwoorden La voor vrouwelijke zelfstandignaamwoorden Les voor alle zelfstandignaamwoorden die in het meervoud staan

De Franse grammatica is niet zeer ingewikkeld. meervoud mannelijk : un mot: des mots: mannelijk voor klinker of h* un homme: des hommes: vrouwelijk : une rue: zoals in andere romaanse talen zijn zelfstandige naamwoorden ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk en worden de bijvoeglijke naamwoorden overeenkomstig vervoegd Vrouwelijk meervoud Ses nouvelles responsabilités lui ont permis de progresser. Door haar nieuwe verantwoordelijkheden kon ze vooruitgang boeken. Mannelijk meervoud John a eu ses nouveaux livres. John heeft zijn nieuwe boeken. Vieux (Oud) Dit is een van de moeilijkere (en een van de meest gebruikte) Franse bijvoeglijke naamwoorden. Vrouwelijk.

Nu Beter Frans - geslacht zelfst

 1. Frans: ·(kleur) zwart «J'ai un chat noir.» Ik heb een zwarte kat.· donker· (spreektaal) kachel, lazarus [1]·(kleur) zwart zwarte donker «J'ai peur dans le noir.» Ik ben bang in het donker
 2. Vertalingen in context van Mannelijk in Nederlands-Frans van Reverso Context: mannelijk persoon, mannelijk geslacht, mannelijk of vrouwelijk, mannelijk lid, mannelijk mode
 3. Learn frans meervoud with free interactive flashcards. Choose from 82 different sets of frans meervoud flashcards on Quizlet
 4. mannelijk meervoud -s : vrouwelijk meervoud -es : Onregelmatige vormen Soms heeft het vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord een andere uitgang: bon : bonne -on wordt -onne : In het Frans staat het bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord. De volgende bijvoeglijke naamwoorden komen vóór het zelfstandig naamwoord
 5. vrouwelijk bekken vrouwelijk eindstuk van buis vrouwelijk geslachtsdeel vrouwelijk stuk vrouwelijke ambassadeur vrouwelijke arbeidskrachten vrouwelijke bedienden vrouwelijke bevolking vrouwelijke bloem Vrouwelijke Boerenjeugdbond vrouwelijke bokssport vrouwelijke brandbestrijder vrouwelijke breier vrouwelijke cellist Zojuist vertaald NL>FR.
 6. D'accord! - 1 Landennamen, vrouwelijk, mannelijk of meervoud? - 115372 woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
 7. bij mannelijke landen die beginnen met een klinker: en in Alaska en Alaska in Ecuador en Ecuador Bijna alle landen die beginnen met een klinker en niet eindigen op een -e zijn mannelijk: gebruik daar dus het voorzetsel en bij landen die in het meervoud staan: aux naar Nederland aux Pays-Bas in de V.S. aux Etats-Uni

Meervoud in het Frans coLanguag

Noot: Professeur kan worden afgekort als prof, waarbij de lange vorm professeur altijd mannelijk is, maar prof kan zowel mannelijk (le prof) als vrouwelijk (la prof) zijn. Helaas zijn er vele uitzonderingen op de regels in het Frans die alleen aangeleerd kunnen worden. Er zijn ook woorden die hetzelfde gespeld worden, maar afhankelijk van hun betekenis mannelijk of vrouwelijk zijn Online vertaalwoordenboek. NL:élève. [eləvaʒ] 1 être bien/mal élevé être poli/impoli - welopgevoed ongemanierd zijn 2 haut, très important - hoog 'une somme élevée' een hoog bedrag[elɛv] 1 jeune personne qui fréquente un établissement scolaire - leerling - leerlinge- de franse taal heeft wel veel tegenstrijdigheden.</p> <p>Van de week een progamma met Nagui:</p> <p>6 woorden: zijn ze mannelijk of vrouwelijk. Zo ook testicule Alle mannen heel trots natuurlijk dat is mannelijk Het is er dan van afhankelijk of dat land mannelijk of vrouwelijk is, of standaard in het meervoud staat (denk daarbij bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten - les États-Unis). Er zijn in principe een paar vaste regels om te bepalen of een land mannelijk of vrouwelijk is, soms zijn er helaas een paar uitzonderingen

Bezittelijk voornaamwoord klas 3

het aanwijzend voornaamwoord in het Frans deze, die dit, dat in combinatie met een zelfstandig naamwoord mannelijk enkelvoud ce cet + klinker/stomme h ce livre, ce garçon cet hôtel, cet enfant vrouwelijk enkelvoud cette cette fille cette école mannelijk EN vrouwelijk meervoud ces ces livres ces garçons ces hôtels ces enfants ces fille In het Frans is het onbepaald lidwoord afhankelijk van het geslacht van zelfstandig naamwoord en of het zelfstandig naamwoord enkelvoud of meervoud is. Het onbepaald lidwoord heet in het Frans l'article indéfini. een: une/un/des. un gebruik je als het zelfstandig naamwoord van het mannelijk geslacht is. een gebouw un bâtiment. een telefoon.

Mannelijke en vrouwelijke Franse zelfstandige naamwoorden

 1. Frans bezittelijk voornaamwoorden (Enkelvoud (Mijn (Mannelijk (Mon),: Frans bezittelijk voornaamwoorde
 2. Uitleg Als in het frans een land mannelijk le is gebruik je AU Je vais au Maroc Bij vrouwelijke 'la landen gebruik je EN Je vais en Lees verder... Meer Ezelsbruggetjes voor Frans. Voor wie nog twijfelt bij WAAR en OF in het Frans: waar accent daar, of accent derof
 3. Het mannelijk/vrouwelijk uit het Nederlands moet je ook meteen vergeten. Een docente is bijvoorbeeld in het Frans altijd mannelijk (le professeur) en als je kijkt naar het woordje 'huiswerk' dan is dat in het Frans altijd meervoud (les devoirs)
 4. De woorden logés en logees bestaan allebei: logés is het meervoud van logé, en logees is het meervoud van de (uitsluitend) vrouwelijke vorm logee.Logé is de mannelijke of sekseneutrale vorm.. Het Nederlands kent verschillende woorden die op -é eindigen en een persoon aanduiden, zoals logé, employé, attaché en prostitué.Zo gespeld gaat het om de mannelijke variant, die tevens als.

Franse grammatica: tout, toute, tous en toutes Educatie

In het Frans past het bijvoeglijk naamwoord zich aan aan de persoon of het ding waar het bij hoort. Bij vrouwelijke woorden krijgt het bijvoeglijk naamwoord een -e en in het meervoud een -es. Bij mannelijke woorden krijgt het bijvoeglijk naamwoord in het meervoud een -s meervoud mannelijk: le mot: les mots: mannelijk voor klinker of h* l'homme: les hommes: vrouwelijk: la rue: zoals in andere romaanse talen zijn zelfstandige naamwoorden ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk en worden de bijvoeglijke naamwoorden overeenkomstig vervoegd. zwart noir/noire een Nederlands-Frans woordenboek

Uitleg Frans over verschil Imparfait en Passé Composé | Lyceo

Paques (mannelijk meervoud, dus les) = Christelijk PasenPaque (vrouwelijk enkelvoud, dus la) = Joods Pasen Uitleg Paques met een s is een letter meer dan in het Joodse pasen en heeft dus twee feestdagen In het Frans kent met geen verschil tussen die vier woorden, maar wel weer verschil tussen mannelijk, vrouwelijk en meervoud. ce = voor mannelijk cette = vrouwelijk cet = voor mannelijke woorden met een klinker of stomme h ces = voor meervoud J`adore ce garcon - Ik ben dol op deze jongen Cette lime est émoussé - Deze vijl is bo Ik zit hier nu net mijn franse woordjes te leren. Moeten we leren: aardig wat wind = pas mal DE vent en het waait = il fait DU vent wanneer is het du of de? want ik moet ze elke keer gokken. En dan doe ik ze fout -- Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Een zelfstandig naamwoord is in het Frans mannelijk of vrouwelijk. Meervoud: Het meervoud van een zelfstandig naamwoord vorm je door een s achter het woord te zetten [die s spreek je niet uit]. Een woord dat al op een s eindigt verandert niet in het meervoud. Plaats reactie

Hier volgt een lijst van de meest bekende onregelmatige Franse werkwoorden Bij een vrouwelijk enkelvoud/meervoud of mannelijk doen/maken: rends: rends De wordt gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke woorden en bij meervouden, het bij onzijdige woorden in het enkelvoud: de man, de commissie, de bond, Is familie mannelijk of vrouwelijk? Familie is vrouwelijk. de familie of deze familie. Oefening van de dag. Volgende zoeken. Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag. E-mail ontvangen Het Franse woord voor 'paard', cheval, In het meervoud waren de meeste vormen al hetzelfde, De derde declinatie omvatte in het Latijn zowel mannelijke als vrouwelijke vormen. In het Oudfrans werd slechts een beperkt aantal woorden ook volgens deze declinatie verbogen Verbeter je Frans en test gratis onze online Franse lessen. Meervoud; 1re personne: tu me tu leur réponds : Let op: Lui vervangt zowel mannelijke als vrouwelijke zelfstandig naamwoorden. Je parle à mon mari je lui parle. Ik praat met mijn man Ik praat met hem. Je parle à ma femme je lui parle. Ik praat met mijn vrouw Ik praat met haar Als het kernwoord een de-woord is dat zowel mannelijk als vrouwelijk kan worden gebruikt, kun je er zowel met zijn als met haar naar verwijzen. De Regiobank en haar/zijn nieuwe klanten. Zorg er wel voor dat je consequent bent in je verwijzing. 2

Samenvatting Frans Bijvoeglijk naamwoorden Scholieren

Nu Beter Frans - Pagina niet beschikbaar

Mannelijk of vrouwelijk woord in het Frans (un of une

Om naar meerdere vrouwen te verwijzen, gebruiken we de voorwerpsvormen hen, hun of ze.Met dezelfde meervoudsvormen verwijzen we ook naar mannen. Het gebruik van haar als vrouwelijk meervoud van het persoonlijk voornaamwoord is verouderd.. De meisjes hoopten dat de boer hen / ze niet gezien had.; De vader van de zusjes heeft nooit geweten wat er met hen / ze is gebeurd Antwoord. Nee. Het gebruik van haar als vrouwelijk meervoud van het persoonlijk voornaamwoord is verouderd.De huidige vorm is hen, hun of ze.. Toelichting. Het gebruik van haar om te verwijzen naar meerdere vrouwen is terug te voeren op het vroegere naamvalssysteem: tot in de negentiende eeuw werd haar gebruikt voor de derde en vierde naamval van de vrouwelijke meervoudsvorm Mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in de Spaanse taal mannelijk •met betrekking tot een man, kenmerkend voor een man. •(grammatica) behorend tot het woordgeslacht dat vrouwelijk noch onzijdig i Zelfstandig naamwoorden die duidelijk mannelijk of vrouwelijk zijn (dus niet onzijdig) Van de meeste woorden is het niet duidelijk of ze mannelijk, vrouwelijk, of Antwoord. Het mannelijke woord expert is standaardtaal voor zowel mannelijke als vrouwelijke deskundigen. In België wordt voor vrouwen ook de vrouwelijke vorm experte gebruikt; deze vorm behoort tot de standaardtaal in België.. Toelichting. De aanduiding expert voor 'deskundige' wordt voor zowel mannen als vrouwen gebruikt. (1a) Zij is een expert die bijna jaarlijks een boek over autisme. Frans Engels; 1. airs d'école (mannelijk zelfstandig naamwoord; meervoud) high school airs (meervoud) 2. aller à l'école (werkwoord) to attend school (werkwoord) 3. allures d'école (vrouwelijk zelfstandig naamwoord; meervoud) school airs (meervoud) 4. allures de l'école basse (vrouwelijk zelfstandig naamwoord; meervoud

Nu Beter Frans - voorz

Mannelijk Vrouwelijk Meervoud Enkelvoud Meervoud pi ] ni ou han `p `t nen `v `; In het Nederlands kennen wij niet echt een verschil tussen mannelijk of vrouwelijk (ook al bestaat het wel), maar wel een verschil tussen bepaald en onbepaald, en enkelvoud en meervoud Vaak wordt een vrouwelijk persoon aangeduid door achter het mannelijk zelfstandig naamwoord een -a te zetten óf door de -o te veranderen in -a. el director > la directora = de directeur (m/v) Zelfstandige naamwoorden op - ista of op -e hebben gewoonlijk dezelfde vorm voor zowel mannelijke als vrouwelijke personen Dutch: ·feminine· female Definition from Wiktionary, the free dictionar

P. overwegende dat het aandeel vrouwelijke leden van het Europees Parlement is toegenomen van 32,1 % tijdens de zittingsperiode 2004-2009 tot 35 % na de Europese verkiezingen van 7 juni 2009, dat het aandeel vrouwelijke commissievoorzitters is gestegen van 25 % naar 41 %, en het aandeel vrouwelijke ondervoorzitters van het Europees Parlement van 28,5 % naar 42,8 %, maar dat het aantal. Tekst mannelijk, vrouwelijk of onzijdig? Wij geven antwoord op deze vraag op Welk Lidwoor Dat kun je vinden in het woordenboek. Staat er m. achter, dan is het vrouwelijk, en zie je v. staan, is het mannelijk. O nee, andersom. Maar je kunt het vinden in het woordenboek - m.a.w. zoek eerst even zelf naar een antwoord op een eenvoudige vraag alvorens hem op het forum te plaatsen Start studying Mannelijk of vrouwelijk?: bijvoeglijk naamwoorden/Les adjectifs. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Oefenplein - Bijvoeglijk naamwoor

 1. Is 'college' mannelijk of vrouwelijk? Geen van beide natuurlijk. Zelfstandige naamwoorden met het lidwoord 'het' zijn onzijdig. Altijd. College is dus een onzijdig woord. In dit artikel een aantal tips om het woordgeslacht van zelfstandige naamwoorden te herkennen. Het-woorden zijn onzijdig Onzijdige woorden hebben 'het' als lidwoord. Daardoor zijn ze gemakkelijk te herkennen. Het.
 2. Het Italiaans (italiano) maakt deel uit van de Romaanse taalgroep.Het Italiaans wordt, in verschillende dialecten, gesproken door ongeveer 59 miljoen mensen in Italië en ongeveer 68 miljoen mensen wereldwijd. De huidige Italiaanse standaardtaal is direct gebaseerd op het Florentijns, het dialect van Florence.Sommige Italiaanse dialecten verschillen sterk van het standaarditaliaans
 3. De aanwijzende voornaamwoorden este, ese en aquel worden verbogen als een bijvoeglijk naamwoord en richten zich in geslacht en getal naar het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen of naar verwijzen.. Naast deze vormen kent het Spaans de onveranderlijke, onzijdige vormen esto, eso en aquello die niet specifiek naar een mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord verwijzen
 4. ium, of plastic of een andere kunststof zoals cellofaan of polyethyleen [Functie] dient vooral als verpakkingsmateriaal voor eetwaren of als isolatiemateriaal voor gebouwen; wordt soms gebruikt om de.
 5. ste voor een deel vd nederlandse woorden het geslacht M of V voorspellen
 6. Neem kennis van de definitie van 'mannelijk woordgeslacht'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'mannelijk woordgeslacht' in het grote Nederlands corpus
 7. Het delend lidwoord wordt in het Frans l'article partitif genoemd. Je gebruikt het delend lidwoord als er in het Nederlands geen lidwoord wordt gebruikt voor het zelfstandig naamwoord. Je gebruikt de la voor woorden van het vrouwelijk geslacht, du voor woorden van het mannelijk geslacht en des voor woorden in het meervoud
Tegenwoordige tijd in het Frans (l&#39;indicatif présent)

ami - WikiWoordenboe

Franse zelfstandige naamwoorden zijn altijd mannelijk of vrouwelijk, en je kunt het geslacht meestal niet bepalen door alleen naar het woord te kijken of na te denken over wat het betekent. Hoewel er enkele tendensen zijn in het geslacht van Franse zelfstandige naamwoorden - zie onderstaande tabel - zijn er altijd uitzonderingen Franse zelfstandige naamwoorden zijn altijd mannelijk of vrouwelijk, en je kunt meestal niet het geslacht bepalen door alleen naar het woord te kijken of na te denken over wat het betekent. Hoewel het geslacht van Franse zelfstandige naamwoorden enigszins neigt - zie onderstaande tabel - zijn er altijd uitzonderingen Een korte presentatie met volgende bijvoeglijke naamwoorden in het Frans : aardig, mooi, oud, nieuw, verliefd. De leerlingen zetten dezen in het enkelvoud of meervoud, in het mannelijk of vrouwelijk In het Frans zijn zelfstandige naamwoorden (tafel, stoel, mens, papier) mannelijk of vrouwelijk. Het is de basis van de Franse taal. Ik schreef er al eerder een blog over. Om het eenvoudig te houden, zijn er ook een aantal woorden die èn mannelijk èn vrouwelijk zijn

Wikijunior:Frans/Thema 1/Les 2 - Wikibook

Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Le substantif - Het zelfstandig naamwoord' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Frans Om te beginnen maakt het Frans een onderscheid tussen enkelvoud en meervoud. In het enkelvoud heb je ook nog de kennis nodig om te weten of het Franse woord mannelijk of vrouwelijk is. Heb je te maken met een mannelijk woord, dan gebruik je mon, ton, son, notre, votre, leur NMW) mannelijk enkelvoud: - vrouwelijk enkelvoud: e mannelijk meervoud: s vrouwelijk meervoud: es Je kijkt naar de persoon en bepaalt of het gaat om enkelvoud of meervoud en of het gaat om mannelijk of vrouwelijk. vb. tu = enkelvoud en het kan mannelijk of vrouwelijk zijn. Als iets vrouwelijk kan zijn dan zet je een e tussen haakjes (e) Ce - bij mannelijke woorden in het enkelvoud die met een medeklinker (behalve H) beginnen: ce garçon Cet - bij mannelijke woorden in het enkelvoud die met een klinker of 'stomme H' beginnen: cet homme et cet étudiant Cette - bij vrouwelijke woorden in het enkelvoud: cette école et cette maison Ces - bij alle woorden in het meervoud: ces garçon, ces hommes, ces enfants, ces écoles et. Nieuw: Verwijzing gecorrigeerd naar het Van Dale On-linewoordenboek als Genus het woord niet kent.; En tevens een verwijzing toegevoegd naar het Groene Boekje (2005); Als je op een van de gevonden woorden klikt zie je een aantal verbuigingen van dat woord

Franse modale hulpwerkwoorden | coLanguageFrans: overeenkomst met het voltooid deelwoord (accord du

Frans Spaans vrouwelijk of onzijdig is? 31 Jan, 2019. De meeste wereldtalen hebben zelfstandige naamwoorden die mannelijk of vrouwelijk zijn. Duits gaat ze nog een keer beter en voegt een derde geslacht toe worden in het nominatief en accusatief meervoud gestorven. Dus een zelfstandig naamwoord zoals das jahr. Het onderscheid mannelijk/vrouwelijk bestaat vooral in geschreven Nederlands, maar in zuidelijk Nederlands wordt het ook nog in de gesproken taal best wel gemaakt. In andere talen Andere talen zoals het Frans en andere Romaanse talen onderscheiden maar twee geslachten, mannelijk en vrouwelijk Frans Werkwoorden Samenvatting . Uitleg tijden . 21.1 Le présent bij vrouwelijk meervoud Les filles sont arrivé. es. De meisjes zijn aangekomen. Als het onderwerp uit een mannelijk en een vrouwelijk woord bestaat, krijgt het voltooid deelwoord de uitgang van het mannelijk. De vrouwelijke vorm van een adjectif? Voeg een -e toe aan de mannelijke variant van het adjectif. Uiteraard zijn er ook hier weer uitzonderingen! Check ze snel in deze video. Zijn er nog video's het adjectif of bijvoeglijk naamwoord in het frans? Leer in deze video samen met Catherine hoe je een vrouwelijke vorm van een adjectif moet maken mannelijk ≠ vrouwelijk. woorden met een verwante vorm: man, manen, mannelijkheid. zie ook: mannelijk lid. bij andere sites: synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata - Interglot - ONW - MijnWoordenboek. woordenboeken: ANW - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek. oorsprong Lidwoorden Uitleg. Er zijn drie lidwoorden: de, het, een.De en het zijn bepaalde lidwoorden.Een is een onbepaald lidwoord.. Het gebruik je voor onzijdige woorden en de voor vrouwelijke of mannelijke woorden.Een mag voor beide woorden worden gebruikt.. Als Nederlands je moedertaal is, gebruik je vaak automatisch het juiste lidwoord. Als Nederlands je tweede taal is, zal dat vaak erg lastig zijn

 • Magic mirror Raspberry Pi 4.
 • Waterfietsen Rotterdam.
 • Roodschoudertaling huisvesting.
 • Anafoor stijlfiguur voorbeeld.
 • Korenlint Haarlem.
 • Speeldorp Oostkamp.
 • Televisie 55 inch.
 • Emotie eten de baas gratis test.
 • Kerststal modern.
 • Kennel Mopelhof recensies.
 • Balkon schoonmaken met chloor.
 • Stravinsky daghap.
 • ASA placemat Rond.
 • Vakantierooster Rietveld Lyceum doetinchem.
 • Koi twente.
 • Fotoprinter telefoon.
 • Selectievakje Word aanvinken werkt niet.
 • Sarasa goudvis.
 • Tijdlijn Photoshop.
 • Radio uitzending gemist.
 • Plastic doppen sparen Zuid Holland.
 • Lettre de motivation candidature spontanée.
 • IJsland Vrouwen Voetbal.
 • Tattoo inspiratie.
 • Eglegemvijver adres.
 • Western films Netflix.
 • Euro hockey appointments.
 • Wat voor soort schilderij is de Mona Lisa.
 • Go kids zwolle.
 • Sales MaMa Kelly.
 • Slapen op een handdoek.
 • Zachte voetbal stof.
 • Misandrie.
 • Olifantendrol kind.
 • Bijbel woorden zoeken.
 • Luxe stacaravan.
 • Polybeton kleuren in de massa.
 • Kind luistert niet op school.
 • Drachme.
 • Nadelen mat zwarte keuken.
 • Goldberg Escape Groningen.