Home

Federatie betekenis

Betekenis Federatie - betekenis-definitie

Wat is de betekenis van Federatie - Ensi

fe·de·ra·tie (de; v; meervoud: federaties) 1 bond van samenwerkende (hun zelfstandigheid behoudende) verenigingen, staten: de Russische Federatie officiële naam van Rusland federatie (politiek) een verbond van samenwerkende staten of lichamen die hun zelfstandigheid behouden VB: Een federatie van 11 staten Federatie kan verwijzen naar: Confederatie, een verzameling van onafhankelijke staten die op basis van een gezamenlijk verdrag een geheel vormen Federalisme, een staatsvorm waarbij geen centraal staatsgezag wordt voorgestaan Federatie (Kerk), een samenwerkingsverband tussen verschillende parochies in de Katholieke Ker Voorbeelden: `Regionale netwerken van vrouwelijke ondernemers en managers werken samen in de landelijke federatie zakenvrouwen.`, `De Verenigde Staten is een federatie van staten.

Federatie - Wikikid

 1. (politiek) een verbond van samenwerkende staten of lichamen die hun zelfstandigheid behouden Een federatie van 11 staten. (juridisch) een vereniging van rechtspersonen Een federatie van autonome verenigingen
 2. Betekenis van 'federatie' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. een verbond van samenwerkende staten of lichamen die hun zelfstandigheid behoude
 3. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'federatie', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Federatie - de betekenis volgens Redactie Ensi

Kinkhoest | Thuisarts

federatie: (politiek) een verbond van samenwerkende staten of lichamen die hun zelfstandigheid behoude

Sectorfederaties In totaal zijn meer dan 50 sectorfederaties lid van het VBO. Samen vertegenwoordigen ze ruim 50.000 ondernemingen of 75% van de tewerkstelling in de privésector De Federatie Medisch Specialisten staat voor 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten De zorgboerderijen, die aangesloten zijn bij de Federatie Landbouw en Zorg, hebben allemaal een kwaliteitskeurmerk. Het eigen keurmerk van de Federatie heet Kwaliteit laat je zien! In het keurmerkregister is te zien welke zorgboerderijen daarmee werken. Hieronder zie je waar volgens de Federatie zorglandbouw voor staat Federatie Financieel Planners (FFP) is de beroepsorganisatie van (gecertificeerd) financieel planners die het FFP-Keurmerk dragen en zijn opgenomen in het FFP certificeringsregister. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-Keurmerk is in staat om consumenten integraal te adviseren over hun financiële toekomst Basistopologiën voor federatie. Onderstaande figuur schetst drie basistopologieën voor federatie van identiteiten, ieder met zijn eigen karakteristieken en beperkingen. In een Point-to-point topologie wisselen twee of meer organisaties identity assertions direct uit Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten federated - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

Definitie van federatie in het Online Woordenboek. Betekenis van federatie vertalen federatie vertaling. Uitspraak van federatie. Vertalingen van federatie synoniemen. Informatie betreffende federatie in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. federatie. Vertalingen. English: federation. French / Français: fédération. German / Deutsch: Bundesgenossenschaft, Föderation De Federatie Broekpolder heeft zich vanaf het begin ingezet voor het behoud van dit stuk belangrijke natuur in Vlaardingen. Stichting Federatie Broekpolder De Stichting Federatie Broekpolder is opgericht in 2006 als een gezelschap van mensen met een grote betrokkenheid bij de Broekpolder

Gratis woordenboek Van Dal

De betekenis van Federatie van Ouderverenigingen vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van Federatie van Ouderverenigingen gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Vertalingen van 'federatie' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen federatie: Verbond van staten die enigszins zelfstandig zijn, maar belangrijke bevoegdheden hebben overgeheveld naar een centrale regering. De Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland (kantons) zijn een goed voorbeeld Federatie kan verwijzen naar: . Confederatie, een verzameling van onafhankelijke staten die op basis van een gezamenlijk verdrag een geheel vormen; Federalisme, een staatsvorm waarbij geen centraal staatsgezag wordt voorgestaan; Federatie (Kerk), een samenwerkingsverband tussen verschillende parochies in de Katholieke Kerk Koepelorganisatie van belangengroepen, vakbonden of vereniginge Federatie in het woordenboek - betekenis, definitie, wiki, verklaring - vertalingen. Federatie kan verwijzen naar: - Federalisme, een staatsvorm waarbij geen centraal staatsgezag wordt voorgestaan - Vereniging (rechtspersoon), een verzam... Kan nuttig zijn bij oplossen van kruiswoordpuzzel of kwis

Federatie - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord Vanaf 1789 zijn de Verenigde Staten een federatie. Het federalisme is een staatsvorm waarin het staatsgezag is verdeeld tussen het centrale of nationale of federale niveau en de deelstaten. Een staat die als federatie is ingericht heet een bondsstaat of federale staat. Computoon 04 februari 2013 18:42 Betekenis Federatie van Ouderverenigingen. Er is al veel gezocht naar de betekenis van Federatie van Ouderverenigingen en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website De Federatie Vrije Beroepen tracht een positieve invulling te geven aan het begrip vrij beroep en richt zich tot alle zelfstandige beoefenaars van een dienstverlenend beroep, beantwoordend aan volgende kwalitatieve kenmerken: de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie Routinematig gebruik van non-HDL-C heeft een aantal praktische voordelen ten opzichte van LDL-C, met name dat het ook gebruikt kan worden bij TG >4,5 mmol/l, en dat het risico op hart- en vaatziekten minimaal even goed en mogelijk beter kan worden ingeschat met non-HDL-C dan met LDL-C, omdat alle atherogene (apoB-houdende) lipoproteinen worden meegenomen in de non-HDL-C-berekening

Arend ernst roosenschoon - de betekenis volgens Pieter Scheen

Wet langdurige zorg (Wlz) De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking Patiëntenparticipatie krijgt ook meer betekenis als er afstemming is met de patiënten over wie het gaat, niet alleen met een projectleider of onderzoeker. Samen hierover beslissen is belangrijk. Verschillende participatievormen . Zes manieren om patiënten te betrekken: informeren, raadplegen,. Sportvisserij Nederland is de organisatie die op landelijk niveau de belangen behartigt van sportvissers. De organisatie zorgt ervoor dat sportvissers mogen vissen in een groot deel van de wateren in Nederland. Daartoe geeft de organisatie de VISpas uit. Sportvisserij Nederland is het overkoepelend orgaan van de regionale hengelsportfederaties Intergouvernementeel, supranationaal en federatie Internationale organisaties zijn erg bekend. Je hebt vast wel eens gehoord van de Verenigde Naties, de Wereldbank of een hele bekende onder ons: de Europese Unie. Deze maar ook andere internationale organisaties staan op een bepaalde manier met elkaar in verband

Socialistische Federale Republiek Joegoslavië - Wikipedia

Neem kennis van de definitie van 'Russische Federatie'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'Russische Federatie' in het grote Nederlands corpus De Federatie betrekt, informeert en vertegenwoordigt het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten. We streven naar gedeelde en gedragen standpunten met respect voor ieders eigenheid. Dat doen we met passie en deskundigheid. Samen met onze leden en partners We hebben geen vertalingen voor Federatie van Vrije Vakbonden in Nederlands > Engels probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`). De Turkse Federatie Nederland (Turks: Hollanda Türk Federasyon) is een Nederlandse vereniging die gelinkt is aan de in Turkije gevestigde MHP (Partij van de Nationalistische Beweging). De TFN en daaraan gerelateerde 'Grijze wolven' worden vaak in verband gebracht met rechts-nationalistisch geweld. De organisatie wordt als extreemrechts betiteld. De vereniging bestaat uit 54.

We hebben geen vertalingen voor Federatie van Verpleegkun in Nederlands > Engels probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws Federatie Financieel Planners: Afgekort: FFP (ook: VFFP). De Federatie Financieel Planners (FFP) is een vereniging (Vereniging FFP) van gecertificeerde financieel planners, een beroepsvereniging. Gecertificeerde leden dragen als keurmerk FFP achter hun naam; men spreekt dan van een 'gecertificeerd financieel planner'. Een FFP'er is getoetst op integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring Koninkljike Federatie van het Belgische Notariaat vzw. Onze gebouwen zijn gelegen in hartje Brussel: Bergstraat 30/34 1000 Brussel. Leveringsadres : Beenhouwersstraat 10 1000 Brussel. KBO : 040935732 REGLEMENT DEFINITIES FEDERATIE TMV Hoofdstuk 1. Inhoud en toepassingsbereik Artikel 1. Dit Reglement is van toepassing op de Leden van de Vereniging en bevat de definities van de met een hoofdletter aangeduide termen en begrippen die in de Statuten en regelgeving (Reglementen, en Protocollen) van de Vereniging worden gebruikt. Artikel 2

federatie betekenis en definiti

De Federatie Medisch Specialisten raadt bezoek van medisch specialisten aan externe bijeenkomsten van zorgprofessionals zoals congressen, symposia en refereeravonden voorlopig af. De Federatie draagt met dit advies bij aan het waarborgen van de continuïteit van zorg, meldt zij in een brief aan haar leden Betekenis Audiovisuele Federatie Nederland Er is al veel gezocht naar de betekenis van Audiovisuele Federatie Nederland en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad FBZ is een federatie van (beroeps)verenigingen. Zij hebben zich bij FBZ aangesloten om de collectieve werknemersbelangen te behartigen. De achterban van FBZ is lid van: BMTZ - Vereniging voor Biomedisch Technologen in de zorg (via VVBZ) EN - Ergotherapie Nederland (1991) FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen (1984 De Groep Algemene Uitgevers behartigt de belangen van de Nederlandse boekenuitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie. GEU De GEU is de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. Door middel van samenwerking werken wij aan het mogelijk maken van het onderwijs dat scholen willen bieden

federatie zn. 'bondgenootschap Kramers], maar meer in het bijzonder en al eerder in de specifieke Nederlandse betekenis 'voorstander (aan het eind van de 18 e eeuw) van een grote mate van zelfstandigheid van de gewesten, naar het voorbeeld van Frankrijk' [1796; WNT] Welkom op de website van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders(NFE). Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse nertsenhouderij. Op deze website geven we een zo breed mogelijk beeld van de sector en datgene wat er speelt. De NFE is de overkoepelende organisatie van Nederlandse pelsdierenhouders

Beste bezoeker. We willen u graag welkom heten op de website van de Nederlandstalige Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie. Als Federatie informeren en ondersteunen wij de Centra voor Ambulante Revalidatie in de ontwikkeling en de implementatie van inhoudelijke thema's met het oog op permanente kwaliteitsontwikkeling in de sector Alle Europese landen hebben dezelfde pensioenuitdagingen: vergrijzing en een veranderende arbeidsmarkt. Dit zet de houdbaarheid van pensioenstelsels in Europa onder druk

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) Fednot ondersteunt de notariskantoren inzake juridische adviezen, het beheer van het kantoor, IT-oplossingen, opleidingen en informatie voor het grote publiek. Zij vormt een netwerk van 1.200 kantoren dat 1.500 notarissen en 7.500 medewerkers telt. Meer info op www.fednot.be Hou onze website in de gaten, we stellen alles in het werk om onze statutenbouwer en modelstatuten en onze andere modeldocumenten zo snel mogelijk aangepast te krijgen aan de nieuwe wetgeving, ten laatste tegen 1 mei. Klinkt 'statutairees' jou in de oren als Chinees? Contacteer ons voor een nazicht of voor volledige begeleiding bij de statutenwijziging De federatie FEBIAC vzw is de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en het Groothertogdom Luxemburg, en heeft meer dan 100 jaar ervaring. Zij vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de vervoermiddelen op de weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers, fietsen) in België en Luxemburg; en dit op Europees, internationaal, federaal en. De officiële website van de Nederlandse Golf Federatie • Waarom golf? Handicapinformatie Organisatie Topgolf Clubinformati

Verenigde Arabische Republiek (VAR) - de betekenis volgens

Nieuwsgierig geworden wat de FNRS allemaal voor u en uw hippische onderneming kan betekenen? Wij geven u graag meer informatie. Bent u al lid van de FNRS en heeft u geen inloggegevens De Federatie Medisch Specialisten maakt gebruik van cookies. Deze website van de Federatie Medisch Specialisten maakt gebruik van cookies, hiermee verzamelen we informatie over het gebruik van de website. Deze worden gebruikt voor analyse en verbetering van de website. Ik wil meer informatie . Ik ga akkoor De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te.

Federatie - Wikipedi

Waarom een Federatie Bio-economie Nederland? Wat doet de federatie? Hoe werkt de Federatie Bio-economie Nederland? Wie is wie bij de Federatie Bio-economie Nederland? Wie doen mee? Bekijk de lijst van aangeslotenen! Statuten, huishoudelijk reglement en privac De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De FNLI focust zich op vijf werkgebieden Webinar van de Federatie van Assurantieclubs. Daarom 2021 organiseert de Federatie van Assurantieclubs op donderdag 21 januari vanaf 16:00 uur een webinar over dit onderwerp. Robert Witteveen is ruim een jaar innovator bij en co-founder van First Day Advisory Group Bij het kiezen van een geschikte mediator voor jouw conflict zijn kwaliteit en ervaring van grote betekenis. 'Mediator' is geen beschermde titel in Nederland, maar de Mediation Federatie Nederland (MfN) houdt de kwaliteit van Nederlandse mediators in de gaten middels het uitreiken van certificaten

federatie Nederlands woordenboek - Woorden

Het MfN-register is het enige erkende mediatorregister in Nederland. MfN-registermediators werken volgens een zeer hoge kwaliteitsstandaard Bron: LEIDRAAD voor opname van patiënten met 'verdenking op'COVID-19 in het ziekenhuis (Federatie Medisch Specialisten) Samenvatting. Er zijn geen aanwijzingen in de literatuur over de betekenis van ondertemperatuur bij infectieuze aandoeningen die niet tot sepsis leiden, zoals in de huisartsenpraktijk voorkomt

Monarchie - Wikipedia

FFP (Federatie Financieel Planners) is de beroepsorganisatie van financieel planners en telt circa 3.500 leden. Financieel planners die zijn aangesloten bij FFP, en daarmee zijn opgenomen in het FFP-certificeringsregister, onderscheiden zich door kwaliteit, deskundigheid en betrokkenheid Zo wil de Kerk stilstaan bij de betekenis van de komst van een kind in het gezin. De verschillende parochies van de federatie Peer nodigen ook graag de dopelingen van het afgelopen jaar uit. Hieronder vind je het overzicht. Peer en Grote-Brogel: Zondag 2 februari om 10.30u in de kerk van Peer Oproep aan RIVM, Gezondheidsraad en VWS tot vervroegde vaccinatie tegen SARS-CoV-2 voor dialysepatiënten en patiënten die kandidaat zijn voor een (pre-emptieve) niertransplantatie of op korte termijn moeten starten met dialyse

federatie - WikiWoordenboek - Wiktionar

Officiële Gemeenschappelijke vaststelling bij de Verklaring van de Lutherse Wereld Federatie en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen (31 oktober 1999) (3) Joseph Kardinaal Ratzinger De consensus over de rechtvaardigingsleer (4 november 1999) (2) Paus Benedictus XVI - Audiëntie Eenheid, een gave God De betekenis van Pinksteren voor christenen vandaag We laten Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt via een videoboodschap aan het woord rond de betekenis van Pinksteren voor christenen vandaag (± 3 min.) De Federatie heeft tot doel de behartiging en bevordering van de gemeenschappelijke belangen van eigenaren en houders van sloop, schorsing, soort brandstof, profiel eigenaar, economische betekenis, etc. etc. kunnen geïnteresseerden op de Kennisbank op de website www.fehac.nl terecht. Wij hebben een internationaal onderzoek. Donderdag 4 februari 2021 Zonnige middagwandeling bij een temperatu... ur van 11°. Geparkeerd en gestart op de grote parkeerplaats in Sint Geertruid, door het Savelsbos, langs camping de Bosrand omhoog, over het plateau door de buurtschappen Moerslag en Libeek en via Heerkuil en Herkenrade weer terug Betekenis federaties. Wat betekent federaties? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord federaties. Je kunt ook zelf een definitie van federaties toevoegen. 1: 0 0. federaties. meervoud van het zelfstandig naamwoord federatie. Bron: nl.wiktionary.org: 2: 0 0. federaties

Federatie - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

De betekenis van federaties vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van federaties gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Wat is de betekenis van FEDERATIE VAN? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord FEDERATIE VAN. Door experts geschreven De betekenis van federalisme vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van federalisme gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

'ZIEN EN WETEN': RUSSISCHE FEDERATIEHome [wwwFEDERATIE BEERNEM: SFEERBEELDEN

Wat is de betekenis van federatietje? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord federatietje. Door experts geschreven Steeds meer wetenschappelijke verenigingen hebben EPA's opgenomen in hun landelijk opleidingsplan.EPA's staat voor Entrustable Professional Activities. Het is een manier om beroepsactiviteiten en competenties te ordenen, waarmee je als aios bekwaam kunt worden verklaard op onderdelen van de opleiding De betekenis van federeren vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van federeren gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

 • Impératif être avoir aller.
 • Regenpak Action review.
 • Colruyt Koeken.
 • Goh Pokémon.
 • Rookkanaal aanleggen Limburg.
 • Free trading bot Binance.
 • Kosten EkoKist.
 • Dutch Originals earpods.
 • Beste Bollywood films Netflix.
 • MEGA opslag.
 • Europese trechterspin.
 • Vis van de maand december.
 • Beveiligingscamera wetgeving.
 • Weer 2017.
 • Primula soorten.
 • Cm2 naar dm2.
 • Raamhanger glas in lood.
 • Orgaandonatie les.
 • Bouncing Cat Meme.
 • Fluoxetine 10 mg.
 • Vrije Basisschool Heilig Graf Turnhout.
 • Quinoa recept simpel.
 • Sodium hypochlorite cas.
 • Restpartij kunstof kozijnen.
 • Jaguar F Pace 2021.
 • Kennel van Suwald broodfokker.
 • Pretty Little Liars watch online.
 • Antwoorden Biologie voor jou vmbo 4 thema 1 planten.
 • Viscurry zalm.
 • Pasta romige tomatensaus.
 • Der Untergang IMDb.
 • Recepten met hummus.
 • Wikipedia Deutschland Suchmaschine.
 • Arjen Lubach vrouw.
 • Blinkerd zwembad.
 • Straffen op school door de eeuwen heen.
 • Eugene levy films en tv programma's.
 • Funda Winterswijk huur.
 • Dallas McCarver.
 • Flexibele prothese ervaringen.
 • Hermès slippers mannen.