Home

Fusie Orbis Atrium

Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad mogen

Orbis en Atrium gaan fusere

 1. Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern hebben een financieringsovereenkomst getekend waarmee de fusie tussen de twee ziekenhuizen per 1 januari 2015 vast staat
 2. De fusie tussen Atrium Medisch Centrum in Heerlen en Orbis Medisch en Zorgconcern in Sittard-Geleen kwam eind vorig jaar na jarenlange vertragingen rond. Kiezen Daarna konden inwoners stemmen op de nieuwe naam. Ze hadden daarbij de keus tussen Adare, Curavalis en Zuyderland. Zuyderland Uiteindelijk is de keus dus op Zuyderland gevallen
 3. Het Atrium MC was onderdeel van de Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg. In 2015 fuseerden het Atrium en het ziekenhuis Orbis Medisch Centrum uit Geleen. Sindsdien zijn de gefuseerde ziekenhuizen bekend onder de naam 'Zuyderland'. Locaties. Locatie Heerlen
 4. Het Laurentiusziekenhuis in Roermond is kritisch over het fusieplan tussen Orbis en Atrium. Dat zegt het ziekenhuis naar aanleiding van een onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De NMa gaat onderzoeken welke gevolgen de voorgenomen fusie van Orbis en Atrium heeft voor de concurrentie
 5. organisatie, die op 1 januari 2015 is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern en op 1 juli 2015 een nieuwe naam heeft gekregen. Zuyderland is een van de grootste werkgevers van Limburg. Er is in eerste instantie sprake van een juridische fusie. Dit betekent dat de nieuwe Raad van Bestuur i
 6. Zuyderland is de naam van de organisatie die ontstaan is uit de fusie (2015) tussen Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch en Zorgconcern. De optelsom van de kwaliteiten van beide instellingen zorgt voor versteviging van de zorg in Zuid-Len Midden Limburg én waarborgt de kwaliteit van de gezondheidszorg nú en in de toekomst nu en in de toekomst

Orbis en Atrium willen fuseren - Zorgvisi

CZ eist fusie Orbis en Atrium SITTARD (ANP) - Zorgverzekeraar CZ wil dat de ziekenhuizen Atrium in Heerlen en Orbis in Sittard fuseren. Alleen zo kan Orbis uit de financiële problemen komen, en. De fusie van de ziekenhuizen zal grote gevolgen hebben voor de zorg in de regio. Zoals de SP al eerder concludeerde gaat het Atrium inderdaad betalen voor de grootheidswaanzin van Orbis. En nu wil CZ dat het personeel van Orbis en de zorg bij het Atrium die grootheidswaanzin betalen, zegt Thijs Coppus van de Limburgse SP-Statenfractie

Zuyderland Historie - Zuyderlan

Fusie Atrium-Orbis definitief NVK

De gang naar een fusie komt nadat de provincie Limburg en verzekeraar CZ Atrium en Orbis onder druk hadden gezet. CZ wilde niet dat ziekenhuizen in Zuid-Limburg elkaar beconcurreren Fusie-ziekenhuis. De problemen zijn Het Zuyderland is een fusie van het Atrium en het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen en is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland.. In 2015 is door fusie van het voormalig Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen en Atrium Heerlen, de fusie-vakgroep orthopedie Zuyderland ontstaan. Momenteel bestaat onze vakgroep uit 15 orthopedisch chirurgen. Wij hebben een duidelijke gemeenschappelijke visie

Definitief akkoord ziekenhuisfusie Orbis en Atrium

'Fusie Orbis-Atrium: geen besparing maar kostenstijging

Twee grote ziekenhuizen in Limburg, het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen, gaan fuseren. Daardoor ontstaat vanaf april volgend jaar de grootste ziekenhuisorganisatie van Nederland met zesduizend personeelsleden en 1400 bedden. Een woordvoerder van Atrium bevestigde zaterdag berichtgeving hierover in de Limburgse kranten.De nieuwe organisatie wordt dan. Limburg krijgt door fusie van het Orbis Medisch Centrum en het Atrium Medisch Centrum het grootste ziekenhuis van Nederland. Ze willen in april volgend jaar samengaan. Het ziekenhuis gaat 1.600. In de eerste helft van 2014 waarschuwde de SP van Sittard-Geleen voor een verschraling van de zorg door de fusie van het Orbis Medisch Centrum met het Heerlense Atrium Medisch Centrum Parkstad. Ook eiste de SP dat de afdeling van klinische verloskunde voor zowel Sittard-Geleen als Heerlen behouden diende te blijven Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern mogen fuseren. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten. De NZa heeft getoetst of de ziekenhuizen de fusie zorgvuldig hebben voorbereid en wat de gevolgen zijn voor de cruciale acute zorg aan patiënten De fusie is deze maand door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) goedgekeurd. Maastricht UMC+ beaamt dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. De drie ziekenhuizen vinden dat het onafhankelijk onderzoek moet zijn gericht op de prijsstelling voor behandelingen bij Orbis-Atrium

Orbis in Sittard en het Atrium in Heerlen mogen fuseren, de Mededingingsautoriteit is akkoord. Doordat de ziekenhuizen hebben aangegeven zich te houden aan een door hen toegezegd prijsplafond, is de NMa er zeker van dat de fusie niet leidt tot prijsstijgingen Op 31 december 2014 is de fusie door de notaris van Van Doorne tot stand gebracht. Het nieuwe Atrium-Orbis wil de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio's Parkstad en Westelijke Mijnstreek waarborgen voor de toekomst door de krachten te bundelen Laatstgenoemden zijn van mening dat de afspraak, dat er in Heerlen en Sittard-Geleen 2 volwaardige ziekenhuizen blijven, door Atrium-Orbis geschonden is. Volgens David Jongen, voorzitter van de Raad van Bestuur, is er geheel geen sprake van veranderde inzichten of van 'het breken van beloften' over de inrichting van beide locaties na de fusie Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern in Sittard-Geleen starten een fusietraject. Hierdoor kunnen beide organisaties de toekomstige kwaliteit van de zorg borgen en de continuïteit van het zorgaanbod garanderen voor de regio Atrium-Orbis sinds begin juli 'Zuyderland De daadwerkelijke fusie is de start van een omvangrijk veranderingsproces waar 5 jaar voor wordt uitgetrokken, om zorgvuldig keuzes te maken. In de toekomst kunt u terecht in een van de 13 patiëntgerichte centra in het ziekenhuis waar de zorg nog beter op de patiënten is afgestemd

20.07.09 - Atrium MC en Orbis MC willen op strategisch, bestuurlijk en toezichthoudend niveau structureel gaan samenwerken. Dat maakte Eke Zijlstra op maanda.. Fusiebesluit concentratie Stichting Atrium, Orbis Medisch Centrum, Orbis Zorgconcern. Publicatiedatum: 15-12-2014: Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken. Document; Documentgegevens; Versies; Uitgaande relaties 1; Externe relaties . Onderstaande relaties zijn gevonden bij document Informatie Management bij Atrium-Orbis, vult aan: In dezelfde periode speelden de voornemens voor de fusie met Atrium Me-disch Centrum in Heerlen een rol. Atrium had al een desktopvirtualisatieproject in gang gezet en daar wilden wij op aan kun-nen sluiten. Orbis stond voor de keuze om of de be-staande Citrix XenApp-omgeving te actuali

Fusie Limburgse ziekenhuizen Het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen willen in april fuseren. Een woordvoerder van Atrium bevestigde berichten daarover in Limburgse media. 29 november 2010, 0:0 Melding concentratie Stichting Atrium, Orbis Medisch Centrum, Orbis Zorgconcern. Publicatiedatum: 15-12-2014: Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken. Document; Documentgegevens; Versies; Inkomende relaties 1; Externe relaties . Onderstaande relaties zijn gevonden bij document Kort na elkaar heeft de NMa meegedeeld dat twee bij haar gemelde ziekenhuisfusies vergunningplichtig zijn, omdat beide fusies mogelijk tot mededingingsrechtelijke problemen leiden. De eerste fusie betreft het Orbis Medisch Centrum (Orbis) uit Sittard en het Atrium Medisch Centrum Parkstad (Atrium) uit Heerlen. Het besluit van de NMa dateert van 5 september 2011. De tweede fusie betreft de. HEERLEN - Twee grote ziekenhuizen in Limburg, het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en Orbis in Sittard-Geleen, gaan fuseren

Laurentius eist onderzoek naar fusie Orbis-Atrium - Zorgvisi

Voor Orbis en Atrium kwam toch de goedkeuring. Reden daarvoor is onder meer een afspraak over het prijsplafond. De NZa ziet als belangrijkste nadeel van elke fusie, ongeacht of dit nu Orbis en Atrium betreft, dat de prijs mogelijk omhoog gaat De voorgenomen Limburgse fusie - tussen het Orbis Medisch en Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum - en de Zeeuwse ziekenhuisfusie in 2009 vertonen op het eerste gezicht een aantal gelijkenissen Onze organisatie is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch Zorgconcern. Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag opnieuw wordt in dit topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Heerlen en Sittard-Geleen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd Programmamanager integratie ICT-afdelingen vanwege fusie Orbis/Atrium. CIO Maastricht University. Sep 2007 - Jul 2012 4 years 11 months. Universiteit Maastricht Directeur

Fusie Atrium-Orbis definitief - Skip

 1. Zuyderland is het grootste medisch centrum in Limburg. Het is in 2015 ontstaan door een fusie tussen Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch en Zorgconcern. Het ziekenhuis kent vier locaties met elk een eigen profilering, namelijk; Heerlen, Sittard-Geleen, Brunssum en Kerkrade
 2. g gegeven
 3. De fusie tussen Atrium Medisch Centrum in Heerlen en Orbis Medisch en Zorgconcern in Geleen mag voorlopig geen doorgang vinden. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) besloten. This is a preview of subscription content, log in to check access

Zuyderland, de zorgverlener die recent in Zuid Limburg is ontstaan uit de fusie tussen Orbis en Atrium, is sedert deze zomer een Snoezelexpres rijker. Het gaat hier om een volledig ingerichte, met snoezelmaterialen uitgeruste bus die instellingen.. Sinds de fusie Orbis-Atrium in 2015 is Roel lid Raad van Bestuur, CFO van het Zuyderland Medisch Centrum. Als CFO is hij verantwoordelijk voor de gehele Zuyderland groep (naast ziekenhuislocaties ook o.a. verpleeghuizen en thuiszorg), voert hij onderhandelingen met de zorgverzekeraars en beheert hij de financiële relatie met het MSB Voor de medewerkers van Atrium Medisch Centrum Parkstad was dit een grote overstap. Eén centraal systeem biedt veel voordelen en is noodzakelijk om een fusie goed te laten slagen. Daarnaast werkte het Orbis Medisch Centrum jarenlang met JIM, een 'on premise' oplossing voor het kunnen beheren van dossiers Fusie goede zaak. Toen David Jongen (51) in 2012 aantrad bij Atrium zag hij al vrij snel dat een fusie van de twee een goede zaak zou zijn. Met één groot topklinisch (nieuw) bedrijf is er genoeg massa wat betreft patiënten, specialisten en verpleegkundigen. Dat geldt uiteraard voor meer ziekenhuizen

Atrium en Orbis heten vanaf nu Zuyderland 1Limburg

Geschiedenis. Tot 2015 was de naam van het ziekenhuis Atrium Medisch Centrum Parkstad (Atrium MC). Het Atrium Medisch Centrum is voortgekomen uit de fusie tussen de Stichting De Wever-Ziekenhuis te Heerlen en de Stichting H. Gregorius de Grote te Brunssum in 1992.Een paar jaar later is er nog een fusie geweest met de Stichting Sint Jozef-Ziekenhuis te Kerkrade 11 10 januari - Voorbereidingscommissie betreffende samenwerking Fusie Atrium MC en Orbis MC. 5 april - Risico analyse Atrium MC en Orbis MC: samenvattende analyse KPMG. 29 juli Melding Fusie bij NMA. 3 oktober - Advies OR inzake inschakelen externe deskundige voor werkstromen, uitwerkingsplan. 9 november - Houtskoolschet samenwerking Atrium MC.

Bijlage 2: Effectanalyse Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern, Stichting participatie Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Openbare versie Juli 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2 Orbis Medisch Zorgconcern werkte al geruime tijd met JIM, een 'on premise' oplossing van Archive-IT, maar voor Atrium Medisch Centrum Parkstad was het werken met digitale dossiers volkomen nieuw. Na uitgebreid advies van Archive-IT heeft het gefuseerde Zuyderland de keuze gemaakt voor de Virtual Archive, een oplossing in de cloud Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw Geleen, het Zuyderland Medisch Centrum is een modern algemeen ziekenhuis dat op 31 januari 2009 in gebruik werd genomen. Het ziekenhuis kreeg de naam Zuyderland Medisch Centrum na de fusie van Orbis Medisch Centrum en Atrium Medisch Centrum Parkstad..© 25 mei 2017 Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schipho Op 1 januari 2015 fuseerden Atrium en Orbis tot Zuyderland. Deze maand zijn we 2,5 jaar onderweg. Waar gaat het goed, en waar moeten stappen worden..

Naam fusie Atrium en Orbis: Zuyderland - L1

Vandaag bleek dat Mike Leers, topman van zorgverzekeraar CZ, een fusie van het Heerlense Atrium-ziekenhuis en het noodlijdende Sittardse Orbis de enige optie voor de toekomst vindt. Ook zegt hij geen geld te willen steken in geplande verbeteringen aan het Atrium Vacatures Atrium orbis. Zoeken binnen 259.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Atrium orbis - is makkelijk

Orbis en Atrium gaan fuseren - vhpzor

Atrium MC is ontstaan uit eerdere fusies tussen de ziekenhuizen in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. De basis voor Orbis Medisch en Zorgconcern werd gevormd door een fusie tussen de ziekenhuizen van Sittard en Geleen. Het concern bestond uit: Orbis Medisch Centrum (het ziekenhuis), geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, thuiszorg, verpleeg- e Zuyderland is de nieuwe naam van de fusieorganisatie Atrium-Orbis. Naam en bijbehorend beeldmerk werden op 1 juli bekend gemaakt door de onthulling van de nieuwe vlag en banner aan de voorzijde van de ziekenhuizen in Sittard-Geleen en Heerlen. Zuyderland is de naam van de totale organisatie. De organisatieonderdelen Medisch Centrum, Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg en.

Urologie Groep Limburg ontstond in 2013 uit een fusie van de maatschappen urologie van het Orbis-ziekenhuis in Sittard en van het Atrium-ziekenhuis in Heerlen. Daarmee liepen ze voor op de algehele fusie van beide ziekenhuizen. Zoals bekend zijn Orbis en Atrium begin dit jaar gefuseerd. 'De Urologie Groep Limburg bestaat uit negen urologen Zuyderland is de naam van de organisatie die ontstaan is uit de fusie tussen Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch en Zorgconcern. De optelsom van de kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Zuid-Limburg en waarborgt de kwaliteit van de gezondheidszorg nú en in de toekomst. Zorg.Samen.Beter Bekijk de specialisten van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen in Heerlen en lees de waarderingen

Zuyderland Medisch Centrum - Wikipedi

 1. Bekijk hier informatie over Zuyderland Medisch Centrum - locatie Heerlen in Heerlen, zoals de contactgegevens en locatie van deze zorginstelling
 2. Bekijk de informatie en lees de waarderingen over Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen in Geleen. Er zijn 203 waarderingen met een gemiddeld cijfer van 7,7 geplaatst
 3. De Zuid-Limburgse ziekenhuizen Orbis Medisch Centrum en Atrium Medisch Centrum gaan fuseren. Als de fusie wordt goedgekeurd ontstaat een van de grootste ziekenhuizen van Nederland
 4. Geschiedenis. Tot 2015 was de naam van het ziekenhuis Atrium Medisch Centrum Parkstad (Atrium MC). Het Atrium Medisch Centrum is voortgekomen uit de fusie tussen de Stichting De Wever-Ziekenhuis te Heerlen en de Stichting H. Gregorius de Grote te Brunssum in 1992.Een paar jaar later is er nog een fusie geweest met de Stichting Sint Jozef-Ziekenhuis te Kerkrade

Fusies leiden niet tot kwaliteitsverbetering van ziekenhuiszorg. Orbis en Atrium en het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis) liet de ACM een beoordeling van onderbouwde kwaliteitsverbeteringen overigens buiten beschouwing, omdat zij die naar eigen zeggen moeilijk kon beoordelen De daadwerkelijke fusie is de start van een omvangrijk veranderingsproces waar wij vijf jaar voor uittrekken, om zorgvuldige keuzes te maken. De optelsom van kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Limburg. Nu en in de toekomst. Als opleidingsziekenhuis vinden wij kennisoverdracht van groot belang Inleiding. De boekhoudkundige verwerking van een fusie door overneming, een fusie door oprichting en een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals gedefinieerd in de artikelen 671, 672 en 676 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna W.Venn.) is geregeld in de artikelen 41, § 1, tweede lid, 78 en 79 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van. Onze organisatie is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch Zorgconcern. Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag opnieuw wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Heerlen en Sittard-Geleen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd

Onbevestigde clubberichten

Laurentius volgt fusieplan Orbis en Atrium kritisch - L

 1. De heer Janssen was CFO bij de Raad van Bestuur van Zuyderland Medisch Centrum (fusie tussen Orbis MC en Atrium MC) van november 2010 tot juni 2015. Daarvoor was hij hoofd van de interne auditafdeling van Philips
 2. •Fusie ziekenhuis Atrium-Orbis •15 orthopedisch chirurgen •Specialisaties •Chirurgie bovenste extremiteit •Traumatologie •Sport orthopedie •Wervelkolom chirurgie •Heupprothesiologie + revisie chirurgie •Knieprothesiologie + revisie chirurgie •Voet/enkel chirurgie
 3. Hoe oordeelt u over de reactie van de bestuurders van Orbis en Atrium die hebben aangegeven dat 90% van de bevallingen prima te plannen is? Deelt u de mening dat 10% van de vrouwen hierdoor in gevaar kunnen komen, als zij in acute noodsituatie niet op tijd in het ziekenhuis kunnen zijn
 4. Zelf ben ik werkzaam in het Orbis Medisch Centrum in Sittard, dat al meer dan vier jaar bezig is een fusie voor te bereiden met het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Door die lange aanlooptijd met hoge bestuurs- en advieskosten, is de beoogde fusiewinst al fors geslonken
 5. FUSIE ATRIUM-ORBIS Interessante weetjes over de fusie: De hoofdvestiging van de laboratoria komt in Geleen Cyberlab wordt de webapplicatie waarmee huisartsen in de Westelijke Mijnstreek en oostelijk Zuid-Limburg gaan orderen 6 MEI VALT CYBERLAB UI
 6. Het wegblijven van patiënten dit jaar zal de omzet drukken, maar Orbis Medisch Centrum beweert zelf dat de maatregelen die nu getroffen worden het mogelijke miljoenentekort al 'rechtgetrokken' hebben. Het zorgconcern is momenteel ook bezig met een fusie met Atrium Medisch Centrum Parkstad, die naar verwachting in 2014 afgerond moet zijn

Interview Orbis en Atrium - 'Een fusie brengt altijd risico met zich mee' 13 80% van de bestuurders is bezig met een vorm van bestuurlijke samenwerking 14 Interview A12-ziekenhuizen - 'Starten vanuit de inhoud' 15 Kader - Fusie in de jaarrekening 16 Zorginhoudelijke Veranderingen 1 Door de OR van het Atrium ingehuurde econoom zet grote vraagtekens bij de synergievoordelen van fusie met Orbis In 2015 kozen inwoners van Limburg, Zuyderland als naam voor de fusie-organisatie die voort kwam uit Atrium Medisch Centrum in de regio Parkstad en Orbis Medisch Centrum in de Westelijke Mijnstreek. Om het vijfjarig bestaan van de zorgorganisatie te vieren organiseerde Zuyderland onlangs een groot personeelsfeest in de Rodahal in Kerkrade Met deze samenwerking sluit Urologie Groep Limburg aan op landelijke ontwikkelingen, waarin concentratie en differentiatie van hooggespecialiseerde medische zorg in toenemende mate een rol spelen. Op 1 juli 2012 tekenden wij de fusie overereenkomst en konden we daadwerkelijk starten met de samenwerking. Lees meer.

https://ortec.com/de-de/Heute besuchen wir das Atrium Orbis in Sittard-Geleen. Das Krankenhaus nutzt moderne Software von Ortec: Ein automatisiertes System.. Begin juli jl. werd via een officieel bericht duidelijk dat er een fusie zal ontstaan tussen Orbis Medisch & Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum Parkstad. Uit een eerste opzet blijkt dat er 13 verschillende nieuwe centra gevormd worden, waarbij de zorg verdeeld wordt over 2 locaties. Een van die centra is het Vrouw, Moeder & Kind centrum, dat zijn vestiging zal vinden in Heerlen. Een. Zuyderland komt voort uit Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern Sittard-Geleen. Deze zorginstellingen zijn per 1 januari 2015 gefuseerd. De daadwerkelijke fusie vormde de start van een omvangrijk veranderingsproces. De optelsom van kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Limburg - Ik heb plezier in mijn werk 1-jul-2015 - Zuyderland is de nieuwe naam van het fusie-ziekenhuis. 1 juli 2015

Bekijk het profiel van Levi Nelissen op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Levi Nelissen heeft 8 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn. Orbis Medisch en Zorgconcern te Sittard-Geleen: Lid Raad van Bestuur (vanaf 1-2-2009 tot 31-12-2014) Verantwoordelijkheden: Sanering en herstructurering Orbis in de periode 2009-2010 Voorbereidingen fusie met Atrium MC Parkstad, o.a. het verkrijgen van de fusievergunning bij de ACM en NZa, governance e Orbis verzoeken om de sloop van de oude ziekenhuislocatie, de verkoop en de aflossing van de kredietovereenkomst voor de ingang van de fusie af te ronden. Orbis te verzoeken om aan te geven op welke wijze de verplichtingen, zekerheden en preferentie voortvloeiende uit de overeenkomsten inzake de garantstelling voor het sociaal plan à € 4,5 mln. worden gerespecteerd Orbis Medisch en Zorgconcern gevestigd te Sittard-Geleen naar een nieuw op te richten fusie-entiteit, met de voorlopige naam Stichting Atrium-Orbis Medisch Centrum, vestigingsadres nog onbekend. Het betreft hier een fusie van twee entiteiten die beiden reeds over een Kernenergiewetvergunning beschikken. Aangegeven is dat de deskundigheid zoal

Naam fusieziekenhuis wordt Zuijderland, Curavalis of Adare

Atrium MC en Orbis Medisch en Zorgconcern starten fusietrajectWilt u op de hoogte blijven van het Op 1 januari 2015 fuseerden Atrium en Orbis tot Zuyderland. Deze maand zijn we 2,5 jaar onderweg. Waar gaat het goed, en waar moeten stappen worden gezet? In 5 korte video's geeft David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur, toelichting op thema's rond de fusie. Deel 2: wat is jouw gevoel bij de fusie De resultatenlijst voor atrium-en-orbis in Geleen. De beste aanbieders en dienstverleners voor atrium-en-orbis in Geleen vindt u hier op de Bedrijvengids Geleen.. Er is momenteel geen bedrijf in de bedrijvengids Geleen onder de bedrijfstak atrium-en-orbis geregistreerd

Montesquieu begeleidt complex financieringstraject voor fusie ziekenhuizen Atrium en Orbis - 'Zuyderland'. 1 juli 2015 / 0 Reacties / in Zorg & Onderwijs / door EYMontesquieu Lees mee Een fusie is niet de oplossing, er moet eindelijk eens serieus gekeken worden naar de nieuwbouw van het Atrium ziekenhuis in Heerlen en de minister moet ingrijpen bij Orbis. Door Orbis en Atrium tot elkaar te veroordelen los je de problemen niet op, sterker nog, je laat een goed ziekenhuis opdraaien voor de fouten van een ander

Pilot nieuw voedingsconcept Zuyderland - Culicart

Vacatures Verpleegkundige gerontologie en geriatrie. Zoeken binnen 268.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Verpleegkundige gerontologie en geriatrie - is makkelijk Voor de fusie Heerlen servicecentrum ketenzorg (SCK) Verpleegafdelingen Poliklinieken Ketenpartners Atrium 2 Sittard Transferpunt Verpleegafdelingen Poliklinieken Orbis Revalidatie Orbis MC (cure) Thuis (care) V&V. Na de Fusie 01-01-2015 3 Zuyderland V & V Zuyderland Thuiszor Orbis Medical Center Location Sittard-Geleen, NL Size 73.850 m² Period 2001-2010 Client Orbis Medisch en Zorgcentrum Discipline Architecture Program Education, Residential Status Completed Photography De Beer Zwarts, Michel Kievits More info bd@dezwartehond.n

David Jongen wordt baas fusieziekenhuis Atrium-OrbisThuiszorg en Huishoudelijke Hulp heten nu ook ZuyderlandZuyderland
 • Giorgio Moroder Chase.
 • Afbeelding schalen CSS.
 • Rouwadvertenties zoeken.
 • Woestijnen in de vs.
 • Zuid Amerikaanse Cichliden Forum.
 • Charms met karabijnsluiting.
 • Dutchcheats betrouwbaar.
 • Xenos wenskaarten.
 • Figuur met 6 hoeken.
 • Val van Antwerpen.
 • Gegrilde kip Poelier.
 • Assimilatie planten.
 • Ipad pro camera connection kit usb c.
 • Villa Papayadream Bali.
 • Voorbeeldkaarten 50 jarig huwelijk.
 • Glazen kerstbal met naam.
 • Lipoom jeuk.
 • Gehakt gevuld met kaas.
 • Labrador Mol.
 • Kerststronk met chocolademousse.
 • Dan Humphrey.
 • 10 samenstellingen.
 • Houten klompen Welkoop.
 • Puntjes knippen kapper.
 • Voordelen elektrisch koken.
 • Provincie West Vlaanderen corona.
 • Eetbare paddenstoelen.
 • Taaldok Engels uitdrukkingen.
 • Rode Duivels shirt adidas.
 • Pasabahce wijnglazen action.
 • Gezelschapsdans puzzelwoord.
 • Paniekaanval medicatie Kruidvat.
 • Ervaring grind oprit.
 • Bella Italia Boxtel.
 • Mobilhome te koop.
 • Home cinema set Consumentenbond.
 • Experimenteel onderzoek.
 • Pasfoto Den Bosch.
 • Zovirax oogzalf drogist.
 • Heater huren Boels.
 • Rode Duivels spelers 2020.