Home

Salarisschaal universiteit 2021

§ 6.3 De salarisschalen en maandbedragen per 1 januari 2020 Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 0 € 1.675,90 0 € 1.784,55 0 € 1.907,17 1 € 1.710,76 1 € 1.825,83 1 € 1.949,03 2 € 1.745,62 2 € 1.865,91 2 € 1.991,42 3 € 1.784,55 3 € 1.907,17 3 € 2.033,86 4 € 1.825,83 4 € 1.949,03 4 € 2.077,4 Universiteiten 2020 Nieuws. 27-07-2020 Nieuwe tekst CAO Universiteiten 2020; 20-05-2020 Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2020; 27-02-2020 Wijziging tekst CAO Universiteiten 2019-2020; 20-12-2019 Nieuwe tekst CAO Universiteiten 2019-2020; 06-06-2018 Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2017-2019; 21-08-2017 Nieuwe tekst CAO Universiteiten 2016-2017; 31-03-2017. De salarisschalen bij de UT zijn landelijk vastgesteld in de cao Nederlandse Universiteiten. Er zijn 18 algemene salarisschalen. Daarnaast is er voor bepaalde functies een aparte salarisschaal en zijn er speciale jeugdsalarisschalen CAO Universiteiten 2020. Bijlage volgers CAO Universiteiten per 01-07-2020. CAO Maastricht School of Management 2018 - 2020. CAO Universiteit Nyenrode 2018 - 2019. Salarisschalen. Premietabel + minimumlonen per 01-07-2020. Salarisschalen Universiteiten per 01-06-2020. Salarisschalen Universiteiten per 01-06-2020 - jeug Loonsverhoging kan totdat u het maximum van uw salarisschaal bereikt. Het is mogelijk om jaarlijks een salarisverhoging te ontvangen, bovenop de loonsverhoging die in de cao is vastgelegd. Als de universiteit vindt dat u uw functie naar behoren vervult, kan uw salaris verhoogd worden tot de volgende stap op de salarisschaal

Deze salaristabellen zijn overeengekomen in het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten. De genormeerde kosten bevatten de directe salariskosten en een opslag voor de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten en overige personele kosten, onafhankelijk van de daadwerkelijke inschaling van een medewerker De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van je functieprofiel en -niveau ben je ingedeeld in een salarisschaal. Bij voldoende functioneren krijg je ieder jaar salarisverhoging tot het volgende bedrag in de salarisschaal trede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H2 H1 P SA TOIO 0 1.681 1.716 1.750 1.791 1.858 1.992 2.261 2.579 2.835 2.709 3.637 4.406 5.039 5.294 5.740 6.218 6. Voor het vaststellen van uw salaris wordt gebruikgemaakt van een schalensysteem. De zwaarte van uw functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. U start in de regel in de laagste trede van de schaal. Tenzij u daar andere afspraken over heeft gemaakt. Naast uw salaris ontvangt u IKB-budget en eventuele toelagen

In de Cao Huisartsenzorg is afgesproken dat de salarissen met ingang van 1 april 2020 met 3 procent stijgen. Via dit bericht willen we u herinneren aan deze cao-afspraak en geven we u de nieuwe salaristabel BVR vaststelling salarisschalen assisterend academisch personeel universiteiten (4 mei 2001) BVR niveaus, graden en salarisschalen ATP universiteiten (20 oktober 2000) Aan een graad zijn een of meerdere salarisschalen verbonden. De salarisschaal voor de graad van praktijkassistent is dezelfde als die voor de graad van assistent

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Universiteiten 2020 CAO

12-05-2020 - Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse universiteiten 2020 01-06-2018 - Onderhandelaarsakkoord cao universiteiten 2017 - 2019 24-08-2017 - Tekst CAO nederlandse universiteiten 2016-2017 beschikbaa Overzicht salarisschalen Personeelscategorie Salarisschaal; ZAP: voltijds docent en voltijds hoofddocen Een loonsverhoging van 2,75 procent in negen maanden tijd, een eenmalige uitkering van 880 euro en nieuw personeel met een master komt in principe in salarisschaal 11. Dat zijn belangrijkste afspraken in de cao hbo 2020

Title: Salarisschalen per 1 juni 2020.xlsx Author: Martin Niewenhuizen Created Date: 6/8/2020 12:42:32 P Tabel 3 Salarisschalen per 1 juni 2020/ periode 6 per 18 mei 2020 In de tabel is het uurloon opgenomen op basis van 1878 ex artikel 1 lid 15 sub a. Dit geldt voor de berekening van vergoedingen/toeslagen en voor de berekening van het uurloon van het periodesalaris

Bijlage I-D bij Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020): salarisschalen van bijEagen A en B van het BBRA 1984 per 1 januari 2020, maandbedragen in euro Salaris 1-1-2020 1675,90 1710,76 1745,62 1784,55 1825,83 1865,91 1907,17 1949,03 1991,42 2033,86 2077 44 2143,12 2209,35 2275 60 2338,36 2405,78 2472 0 Ambtenaren (WNRA) die op 1 januari 2020 in werking zal treden. Omdat de cao-Nederlandse Universiteiten (cao-NU) 2017-2019 niet in alle bepalingen in overeenstemming is met de WNRA, moeten de cao-partijen voor 1 januari 2020 een aangepaste cao-tekst hebben. Met deze cao-NU is de technische vertaling gemaakt van de cao-NU 2017-2019

Salarisschalen Human Resources - Universiteit Twent

 1. Bijlage 3b: salaristabellen onderwijsondersteunend personeel (oop) Salaristabel behorende bij de functiecategorie oop, per 1-1-2020 NB: De inkomenstoelage voor OOP vervalt per 1-1-2020 als zodanig en dit bedrag is reeds verwerkt in bovenstaande bedrage
 2. In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt met de medewerker een salaris afgesproken, afhankelijk van het niveau van de functie en zijn kennis en ervaring
 3. Salaristabellen bij Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020) In deze salaristabellen staan de bruto maandbedragen met de afspraken uit het Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020) erin verwerkt
 4. Op deze website vindt u de hoofdlijnen van de Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari tot en met 31 december 2020. Welke cao-afspraken gelden voor u als medewerker van een Nederlandse universiteit? De belangrijkste informatie over arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd, veilig en gezond werken, uw dienstverband en pensioen hebben we voor u op een rij gezet

Een overzicht van de arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten en onze lokale regelingen. Salaris Je salaris hangt af van de salarisschaal (pdf, 484 kB) en het functieprofiel binnen het systeem van Universitair Functieordenen

Alle cao's en salarisschalen binnen het onderwijs voor 202

Salaristabellen 1 juni 2019 en 1 maart 2020 trede docent LB trede docent LC trede docent LD trede docent LE lio 1-6-2019 1-3-2020 1-6-2019 1-3-2020 1-6-2019 1-3-2020 1-6-2019 1-3-2020 1-6-2019 1-3-2020 1 2747 2822 1 2764 2840 1 2775 2851 1 3561 3659 1387 1425 2 2814 2891 2 2895 2974 2 2938 3019 2 3693 379 Onderhandelaarsakkoord: cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 3. Financiering knelpunten Partijen reserveren eenmalig 0,45% van de loonruimte voor de incidentele financiering van knelpunten naar aanleiding van kosten gemaakt door COVID-19 problemen in relatie tot de arbeidsvoorwaarden va Cao Nederlandse Universiteiten. De arbeidsvoorwaarden van universitaire werknemers zijn geregeld via de cao Nederlandse Universiteiten. Lees meer over uw arbeidsvoorwaarden in de cao Nederlandse Universiteiten.De huidige cao geldt van 31 december 2019 tot en met 31 december 2020

Beloning - CAO Nederlandse Universiteite

Je salarisschaal, toeslagen, verlofdagen... Alle afspraken over je arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten zijn vastgelegd in de cao umc. Cao universitair medische centra 2018-2020 N 2018-2020 Bezoekadres Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht +31 30 273 98 80 nfu@nfu.nl www.nfu.nl april 2019 NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Cao universitair medische centra 2018-2020 Cao universitair medische centra 2018-2020 Er is een aparte salarisschaal voor gemeenteambtenaren die onder de Participatiewet valt en die vanwege een arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, en een aanstelling krijgt op grond van de banenafspraak. Dit is schaal A. Salaristabellen. Salaristabel per 1 oktober 2019; Salaristabel per 1 januari 2020; Salaristabel per. Een salarisschaal heeft een minimum- en een maximum salaris en bestaat uit een aantal periodieken. Een periodiek is een extra bedrag boven het minimum van de salarisschaal. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar elk jaar een periodiek erbij. Totdat hij aan het eind van zijn salarisschaal zit

Salarisschaal 10A 11 11A 12 13; Salaristabel per 1 januari 2020 (NB. Lid 4 is van toepassing) Periodiek: 0: 3212: 3491: 3843: 4194: 4683: 1: 3352: 3635: 3987: 4339. Bekijk hier de Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2020 in de CAO gehandicaptenzorg 2019-2021

Het salaris van een trainee is bij indiensttreding salarisschaal 9, periodiek 0. Als een trainee voldoende functioneert gaat hij iedere 6 maanden naar de volgende periodiek met als maximum salarisschaal 9, periodiek 3. 3.3.2 Salaris duale studen Salarisschaal I Leeftijd Brutosalaris in € KNMT-AVR 2019 + 2,7% Brutosalaris in € KNMT-AVR 2020 + 2,3% Baliemedewerker/ 16 1135,20 1161,31 Junior tandartsassistent/ 17 1271,94 1301,19 Tandartsassistent 18 1409,27 1441,68 19 1547,23 1582,82 20 1681,44 1720,11 Salarisschaal I Vanaf 21 jaar Periodiek Brutosalaris in € KNMT-AVR 2019 + 2,7 jun-2020: € 880 eenmalige uitkering 01-07-2020: 2,75 procent salarisverhoging dec-2020: 8,3 procent eindejaarsuitkering. Klik hier voor een overzicht van eerdere salairverhogingen. Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen. Tekst CAO boekje voor de CAO hoger beroepsonderwijs 2018 - 2020 . Premies. Pensioenpremie. Cao universitair medische centra 2018-2020 1 januari 2018 tot 1 januari 2021 Vastgesteld in het LOAZ op 6 februari 2019. het hoogste bedrag van een salarisschaal; medewerker: universiteit: een van de universiteiten genoemd in de onderdelen a en b van de bijlag

De overgang naar de volgende salarisschaal gaat steeds in op de eerste dag van de maand. Een voorbeeld: Een ATP-personeelslid treedt in dienst op 01.04.2020 in klasse 7. Ze start in de salarisschaal 5.1 met bijvoorbeeld een geldelijke anciënniteit van 6 jaar en 9 maanden. Ze wordt dus ingeschaald in trede 6 van salarisschaal 5.1 2019 - 2020 Tabel 3: Salarisschaal Garantiebanen, salarisbedragen met ingang van 1 januari 2019, 1 juli 2019 en 1 januari 2020 in euro's, afgerond op eurocenten Garantiebanen Salarisschaal per 1 januari 2020 Salarisschaal per 1 juli 2019 Salarisschaal per 1 januari 2019 Periodiek 0 1.653,60 1.635,60 1.615,80 1 1.702,81 1.684,28 1.663,8 Omschrijving OPSTELLER Minimum leeftijd 20 Minimumsalaris 14791,35 Maximumsalaris. Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard Standplaats FOP VGZ Werkbonus Belastbaa

Salaristabellen NW

Title: Salarisschaal per maand per 1 januari 2019-2020.pdf Author: Jasmijn_2 Created Date: 4/1/2019 9:55:33 A 31 december 2020, voor zover in de afzonderlijke artikelen niet anders is bepaald, en eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan, tenzij lid 2 aan de orde is. 2. Wanneer een der partijen tijdig de wens te kennen heeft gegeven, wijzigingen en/of aanvullingen te willen aanbrengen in een of mee Zuivel HP 2020 Nieuws. 07-09-2020 Nieuwe tekst CAO Zuivel HP 2020; 06-06-2019 AVV CAO Zuivelindustrie 2019-2020; 18-04-2019 Nieuwe tekst CAO Zuivel HP 2018-2020; 09-04-2019 Nieuwe tekst CAO Zuivel 2018-2020; 06-12-2016 Nieuwe tekst CAO Zuivel HP 2016-2018; 08-08-2016 Principeakkoord CAO Zuivel HP 2016-2018; 01-01-2000 CAO Zuivel 2008-2010 hoger personeel; 01-01-2000 CAO Zuivel 2010-2012 hoger.

Salarisschaal en periodieke verhoging - Universiteit Leide

Salaris, salarisschaal en maandinkomen Informatie

Salarisschalen Cao Huisartsenzorg stijgen per 1 april 2020

Als je je salarisschaal kent, kan je hieronder de bedragen raadplegen. Geldig Index Reden wijziging; Actuele salarisschalen: vanaf 01/01/2021: 1,7410: CAO XI: oudere versies raadplegen . Ben je helemaal nieuw in het onderwijs, of wil je in het onderwijs gaan werken, en vraag je je af welke salarisschaal bij een bekwaamheidsbewijs of ambt hoort Vanwege de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2020 is ook de tabel cao-beloning allocatiegroep van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten aangepast.. De nieuwe cao gaat in per 30 december 2019. Per 1 januari 2020 veranderen de daarin opgenomen beginuurlonen meteen Cao 2020 provinciale sector. De cao 2020 provinciale sector is aangemeld bij SZW en akkoord bevonden en geldt vanaf 1-1-2020 tot 1-1-2021. Bekijk hier de klikbare PDF . Voorjaar 2019 hebben de cao partijen (IPO, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) de cao 2019-2020 afgesloten met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 • In december 2020 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2020 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (artikel 1:1 sub d van deze CAO) in 2020 CAO Uitvaartbranche 2018-2020 - schalen pagina 1 van 2 CAO UITVAARTBRANCHE 2018-2020 salarisschalen 1-5-2018 trede 1 2 3 A 3 B 4 A 4 B 5 A 5 B 6 7 8 9 1 1.581 1.711.

Salarisschalen en inschaling universiteitspersoneel

CAO Technische Groothandel 2019-2022 Salarisschaal van 1 april 2020 Inclusief de CAO-verhoging van 3% per 1 april 2020 Functiegroepen Leeftijd + ervaringsjaren 0 1 2. 1 april 2019 t/m 30 september 2020 . Salaris. sep-2019: eenmalige uitkering van 1,25 procent over het brutoloon van 2018 voor de werknemers in de boekhandel 01-01-2020: 1,25 procent salarisverhoging 01-09-2020: 1,25 procent salarisverhoging. Deze verhogingen gelden voor salarissen t/m € 39.375 bruto op jaarbasis

Het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020 is goedgekeurd door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Dit betekent dat er definitief een nieuwe CAO is voor de woningcorporatiebranche. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 en geldt voor ruim 25.000 medewerkers. De. Het is ook mogelijk om te promoveren zonder hierbij een aanstelling te hebben bij een Universiteit. Wel moet een Promovendus ook dan beschikken over promotoren. Iemand kan promoveren in eigen tijd, particulier, of bij andere instellingen dan Universiteiten, zoals ziekenhuizen, industriële laboratoria of wetenschappelijke bibliotheken

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van uw functieprofiel en -niveau bent u ingedeeld in een salarisschaal. Bij voldoende functioneren wordt uw salaris jaarlijks verhoogd tot het volgende bedrag in de salarisschaal De collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening (CAO SW) loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. In deze cao hebben de werknemersorganisaties (FNV Overheid en CNV Overheid) en werkgever (VNG) afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing Op 1 januari 2020 wordt salarisschaal 3 een periodiek korter en anders vernummerd. Lagere of hogere schaal. Uw werkgever kan u ook een hoger salaris in de voor u geldende salarisschaal toekennen. Bijvoorbeeld als u over relevante werkervaring beschikt. In sommige situaties kunt u in een lagere salarisschaal worden ingedeeld Vraag salarisschaal per 1 januari 2020 aan. 1 november 2019 - Hier kunt u de salarisschaal van 1 januari 2020 en 1 juli 2019 (In de salarisschaal per 1 juli 2019 is een correctie doorgevoerd voor de schalen 0, A en B, los van de afgesproken schaalsalarisaanpassing) die hoort bij de CAO voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek aanvragen.. Als de CAO op uw laboratorium van toepassing. 2021: maandag 25 januari 2021; donderdag 25 februari 2021; donderdag 25 maart 2021; vrijdag 23 april 2021; dinsdag 25 mei 2021 (inclusief vakantie-uitkering

University of Technology Zoeken English EN Zoeken Werken bij TU/e Op 3 juli 2020 heeft het College voor de Rechten van de Mens zijn bevindingen en advies gepubliceerd over ons Irène Curie Fellowship programma Cao Dierenartspraktijken 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 Pagina 3 van 62 Preambule Cao dierenartsassistenten Protocol afspraken • Partijen zien veranderingen in de sector door de toetreding van ketens, die zelfstandige praktijken overnemen. Dit heeft ook gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers De lonen die in ons blog terugvindt zijn per 1 juni 2020 en gelden voor alle onderdelen van cao. Zorginstanties hebben vaak de functie en functiewaardering helder geformuleerd in vacatures, bijv. FWG 5 of FWG 25. Op basis van de functiewaardering kun je medewerkers inschalen en het loon bepalen. Cao VVT Salarisschaal jeugdlone 33% van het maandloon januari in 2020. Zij kregen dit geld in februari 2020. Deze extra uitkeringen zijn niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. En ook niet in de berekening van de gemiddelde beloning. Beloning voor startende leraren. Een startende leraar in het basisonderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.100 per maand (salarisschaal L10)

CAO Nederlandse Universiteiten 2020

CAO Sport 2019-2020. Download de CAO Sport hier. De Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakorganisaties betrokken bij de CAO Sport streven er gezamenlijk naar om vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid in de gehele sportsector te ontwikkelen Cao-OI 2020. Partijen, preambule en karakter Cao-OI; Hoofdstukken; Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen; Hoofdstuk 2 - Werving, selectie en dienstverband; Hoofdstuk 3 - Salaris, toelagen en andere vergoedingen; Hoofdstuk 4 - Arbeidsduur en feestdagen; Hoofdstuk 5 - Vakantie en verlof Een lagere salarisschaal kan voor u in bijzondere gevallen gelden: Het is mogelijk dat u bij de start in uw functie in een lagere salarisschaal bent ingedeeld, dan de salarisschaal die bij uw functie hoort. Bijvoorbeeld als u een deel van de werkzaamheden van uw functieomschrijving verricht of als u nog benodigde kennis of ervaring mist De heroverweging van het functiegebouw voor de onderwijsondersteunende functies moet ook voor 1 augustus 2020 afgerond zijn, maar een schoolbestuur kan dat ook eerder afronden. Indien bij een nieuwe functiebeschrijving een hogere salarisschaal hoort, wordt de werknemer uiterlijk 1 augustus 2020 in de nieuwe salarisschaal ingepast

Overzicht salarisschalen — Universiteit Gen

Vind alle beroepen met een salaris van €10000 en hoger op nationaleberoepengids.nl. De Best Betaalde Banen Hoogste Salari CAO Uitvaartbranche 2020-2022 - onderhandelingsresultaat pagina 3 van 6 13. Werknemers die structureel en voor tenminste 20% van de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur, de essentiële taken van een hoger gewaardeerde functie daadwerkelijk en zelfstandig vervullen, dienen in een hogere salarisschaal ingedeeld te worden. In princip De salaristabel bevat een salarisschaal niveau 8a. Deze schaal kan, indien door werkgever gewenst, door (zeer) grote podia worden gebruikt bij een inschaling van medewerkers in salarisschaal niveau 8. De treden in salarisschaal 8a kunnen in dat geval een uitloopmogelijkheid bieden van schaal 8, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om voor een functie een maximu CAO Uitvaartbranche 1 januari 2018 - 1 januari 2020 Versie 9 mei 2018 - tekst behoeft nog finale goedkeuring van de vakbonden Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche salarisschaal en op basis van de met de werknemer overeengekomen arbeidsduur) met uitzondering van toeslagen, vergoedingen en vakantietoeslag Wat is een Promovendus? Een Promovendus heeft een tijdelijke aanstelling bij een universiteit, waar hij een promotieonderzoek uitvoert. Hij doet een onderzoeksvoorstel waarin hij het onderwerp van zijn onderzoek verwerkt in een probleemstelling. Na goedkeuring van het voorstel werkt hij zijn onderwerp verder uit en verwerkt dit in een onderzoeksplan

VERKORTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 2020 - 2021. voor medewerkers in dienst van NEDERLANDS LOODSWEZEN B.V. Looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021. Naast afspraken over arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, hebben cao-partijen afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Dat is van belang voor het behoud van medewerkers. Ook vinden cao-partijen het belangrijk om een aantrekkelijke branche te zijn Salarisschalen per 1-4-2020 (verhoging 3,0% ten opzichte van 1-7-2019) Salarisnummer Brutosalaris 1 juli 2019 Brutosalaris 1 april 2020 schaal 1 schaal 2 schaal 3 schaal 4 schaal 5 schaal 6 schaal 7 schaal 8 schaal 9 schaal 10 schaal 11 schaal 12 leerjaar Leerlingenschaal I II III WML Onverlet WML WML: Wettelijk Minimumloo 5-11-2018 Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO 2018 - 2020 Looptijd 1 oktober 2018 tot 1 juli 2020 pag. Financiële arbeidsvoorwaarden 2 Dit document is opgesteld t.b.v. de CAO MBO 2018-2020, maar maakt hier geen onderdeel vanuit

 • Designer drugs lijst.
 • Defensie trainingsschema cluster 6.
 • Vestingloop Willemstad 2020 uitslagen.
 • Cafe de Paris amsterdam menu.
 • Eduard Einstein.
 • GelreDome agenda 2020.
 • Volvo supermarkt betekenis.
 • How to find seed Minecraft.
 • Gratis haakpatroon Konijn.
 • Hudson Restaurant.
 • Trekkoord lamp Praxis.
 • A/b testing examples.
 • Opel Manta gsi te koop.
 • Pasfoto delhaize roeselare.
 • Winkel Sunparks Oostduinkerke.
 • TV Reparatie aan huis.
 • Giorgio Moroder Chase.
 • Del toro regisseur.
 • Maaspoort Den Bosch openingstijden.
 • Ipad pro camera connection kit usb c.
 • Stalen deuren waasland.
 • Trappen online.
 • Rode mug.
 • Bleu Chaud De Haan Menu.
 • Humo Black Friday.
 • Zeeman Black Friday.
 • Boze oog weghalen Hindoeïsme.
 • Voorbeeld euthanasieverklaring huisarts.
 • Camping Belvedere.
 • Big Five persoonlijkheid.
 • Brandwerende koffer 1 uur.
 • Zitdagen burgemeester Gooik.
 • Psychic Legendary Pokémon.
 • Hot Lips plant kopen Intratuin.
 • Le Crotoy centrum.
 • Calvijn Groene Hart inschrijven.
 • Vis a vis uitspraak Frans.
 • Euro hockey appointments.
 • Vreemde geur in neus corona.
 • Vlekken in katoen verwijderen.
 • Aldi garnalen diepvries.