Home

Wat is een opsomming

Opsomming. Een opsomming is. Bv. Ik ga vandaag dansen,voetballen en basketballen. Opsomming van dit zin is het woord: EN. Donna - 6 november 2019 Opsomming die uit woordgroepen of delen van zinnen bestaat. De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt Komt er een komma voor e.d., enz. of etc. aan het einde van een opsommende zin?Zie Komma voor e.d., enz.ofetc. aan het einde van een opsomming; Komt er een komma voor en te staan in de opsomming auto`s, fietsen, brommers, en motoren?Zie Komma voor laatste lid van een opsomming Er wordt in een opsomming een soort lijstje genoemd van iets. Een opsomming is vaak te herkennen aan streepjes of bolletjes, aan de komma's die tussen de woorden staan of aan de dubbele punt die vaak vooraf gaat aan de opsomming. Er zijn ook signaalwoorden waaraan de opsomming te herkennen is

Opsommingen in een ( academische) tekst helpen je om informatie beknopt en op een overzichtelijke manier weer te geven. Zorg ervoor dat bij iedere opsomming: de opsommingspunten logisch volgen op de inleidende zin; de juiste leestekens worden gebruikt; het hoofdlettergebruik klopt; de opsommingspunten dezelfde zinsstructuur hebben Opsomming. Je gebruikt een dubbele punt als je een opsomming inleidt die uit hele zinnen of delen van zinnen bestaat. Als je de zin hardop leest, hoor je daar een korte pauze. Als de opsomming bestaat uit hele zinnen, begin je elke zin met een hoofdletter en eindig je met een punt. 1 Opsommingen onder elkaar met een punt (.) op het einde. Wanneer een opsomming bestaat uit hele zinnen, eindigt elke zin in de opsomming met een punt. In dit geval begint elk opsommingsdeel met een hoofdletter. Het zijn immers losstaande zinnen. Ik zet de voordelen voor u op een rijtje: Ik bied u de mogelijkheid tot werk op maat

Betekenis Opsomming

Signaalwoorden van opsomming Bij signaalwoorden van opsomming worden er verschillende dingen, kenmerken of oorzaken achter elkaar genoemd. Deze dingen, kenmerken of oorzaken horen bij elkaar en worden vaak meteen achter elkaar genoemd. Een opsomming kan voorkomen in één zin en in meerdere zinnen •in de eerste plaats, in de tweede plaats, etc

Een opsomming is een lijst met gegevens De opsomming wordt ook wel een enumeratie genoemd. De enumeratie is ook vaak terug te zien in het parallellisme. Kijk maar naar het stukje proza van Van Deyssel. Maar de opsomming komt ook voor in meer alledaagse uitspraken: Wat ben jij een miezerig, vervelend, irritant, misselijk ventje. Prachtige enumeratie toch

Opsommingen: leestekens en hoofdletters Onze Taa

 1. g, het signaleert een tegenstelling, een plaats, een chronologisch verband, enzovoort Er kan onderscheid gemaakt worden tussen signaalwoorden met verschillende functies
 2. g: Ten eerste, ten tweede, ook, daarnaast, tot slot Wat hierna genoemd wordt, vormt een tegenstelling met wat ervoor genoemd is. Voorbeelden: Deze tas is klein,.
 3. g kan een volledige indruk maken, of een indruk van grote hoeveelheid. Voorbeeld: Als laatsten gingen Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen de ark binnen. Herhaling (anafoor) Een herhaling van woorden of woordgroepen kan het effect van opsom
 4. g wordt gebruikt om iets te benadrukken. Meestal zit er in de opsom
 5. g Een limitatieve opsom
 6. gen, webteksten Reacties: 0 Opsom

opsomming Nederlands woordenboek - Woorden

 1. g . 1. Inleiding Top. Een puntsgewijze opsom
 2. gen in voorkomen. De vorige keren ging het in verband met begrijpelijk schrijven over lange zinnen. Dat was naar aanleiding van het nieuwe boek Duidelijke taal van Peter van der Horst
 3. g is beëindigd en de cursor staat weer aan het begin van de regel. Andere opsom
 4. g waarvan de delen geen volledige zinnen zijn, moeten alle delen aansluiten bij de inleidende zin door dezelfde grammaticale structuur. Deze regel geldt altijd, dus ook bij lange opsom
 5. g, tegenstelling, etcetera. Op de lagere niveaus is er ook veel aandacht voor verwijswoorden: wie of wat wordt er bedoeld met hij, ze, dat, Nieuwsbegrip is een product van de CED-Groe
 6. g: In de afgelopen periode heeft de Democraat duidelijk gemaakt wat hij allemaal van plan is om te gaan doen in de eerste weken en maanden van zijn presidentschap
 7. Rijmwoordenboek WAT IS EEN OPSOMMING 3627 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op WAT IS EEN OPSOMMING. Wat rijmt er op WAT IS EEN OPSOMMING

Wat is suïcide? Suïcide betekent Hieronder een opsomming van een aantal fabels, met daarbij de juist toelichting: 'Mensen die over zelfmoord plegen praten, doen het toch niet.' Onjuist: Velen maken het vooraf op de een of andere manier bekend, of geven signalen af In een opsomming die bestaat uit volledige zinnen, begint elk deel met een hoofdletter en eindigt elk deel op een punt. Borstvoeding heeft een aantal voordelen: - Moedermelk is rijk aan afweerstoffen. - De samenstelling van moedermelk is aangepast aan de baby. - Borstvoeding zorgt voor een innig contact tussen moeder en kind

Opsommingen in Word (bullets) verschillen nog weleens per document. Dit is eenvoudig te voorkomen door deze één keer goed vast te leggen. Probleem Mede door knippen en plakken uit andere documenten verschillen de opsommingen nog weleens. De oplossing Maak een stijl aan in Word voor het maken van een opsommingen. Zorg dat vervolgens alle opsommingen [ 4. Vorm van de delen van de opsomming . 1. Inleiding Top. Een puntsgewijze opsomming bestaat meestal uit een inleidende zin en een aantal onderdelen die met een opsommingsteken beginnen. Die opsommingstekens kunnen bijvoorbeeld vette stippen ('bullets'), streepjes of cijfers zijn. In deze tekst staan overal voorbeelden met streepjes Wat is de betekenis van opsomming? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord opsomming. Door experts geschreven

Een opsomming begint altijd met een dubbele punt. Wat voor leesteken je gebruikt na de onderdelen van je opsomming is afhankelijk van de grammaticale aard van die onderdelen: Bestaat je opsomming uit losse woorden, dan gebruik je een komma of niets.(zie vb 1 Foutieve opsommingen. Als je een opsomming schrijft, let er dan op dat je je aan de regels voor een opsomming houdt: komma's als je alleen woorden opsomt, puntkomma's als je zinnetjes opsomt. Hoewel dit vrij simpele onderdelen zijn om te onthouden, is er nog iets waar het soms fout kan gaan bij opsommingen en wel de stam van de opsomming Signaalwoorden geven een signaal dat er een bepaald verband staat tussen zinsdelen, zinnen of alinea's. Het signaalwoord geeft zelf het verband aan. Hieronder een aantal van de meest gebruikte verbanden en signaalwoorden. 1 Opsomming Oorzaken of kenmerken die bij elkaar horen worden achter elkaar genoemd. Jan wil appels en peren kopen Er zijn twee soorten opsommingen. 1. Opsomming met zinnen. Deze opsomming begint met een streepje, cijfer of letter. Daarna komt het eerste lid: een zin die begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Het volgende lid van de opsomming gaat op dezelfde manier. Voorbeeld: Er moet een zekere mate van overeenstemming zijn

Een opsomming maken in één zin. Dubbele punt. Wanneer je een dubbele punt gebruikt in een zin volgt er een opsomming, uitleg of een citaat. Het eerste woord na de opsomming begint niet met een hoofdletter, tenzij er sprake is van een hoofdletterwoord, zoals een (voor)naam of bij een citaat Hallo allen. Ik ben ik Word bezig met vanalles en nog wat (Word office 2007) Nu heb ik bij de opsomming (met puntjes, niet met getallen) elke keer een witregel. Nou ja, het is niet echt een regel, maar de verzamelnaan heeft een breder vlak. (ik hoop dat ik duidelijk ben). Voorbeeld: Opties * Zo ziet het eruit, maar ik wil Opties * Bij het bovenste voorbeeld zit dus geen regel tussen als in de.

uitleg: tekstverbanden en signaalwoorden: de opsomming

Waarom verbindingswoorden essentieel zijn in elke tekst. Gepubliceerd op 20 maart 2014 door Annemarie Piersma. Bijgewerkt op 16 april 2019. Met verbindingswoorden lijm je zinnen aan elkaar en geef je het verband ertussen aan Typ een omschrijving, 14 puzzelwoorden gevonden voor `Opsomming` Welkom bij het puzzelwoordenboek waar je wat van opsteekt! Naast de gebruikelijke puzzelwoorden kom je tijdens je zoekopdrachten duizenden weetjes tegen Wat zorgt er nou voor dat we kiezen voor een bepaalde shampoo, dagcrème of zeezout? Het antwoord is simpel: opsommingen met bolletjes. In het artikel beschrijft Arjen van Veelen dat opsommingen met 'kogels' (bullets) op een verpakking ons verleiden om te kopen

Opsommingen: correcte leestekens, hoofdletters en grammatic

Wanneer gebruik je een dubbele punt? Een dubbele punt kan op verschillende manieren gebruikt worden. Voor een opsomming • Voor morgen staat op het programma: naar school, huiswerk maken en sporten. Voor een direct citaat. Een direct citaat is een citaat met aanhalingstekens. • Wannes zei: We gaan straks weg anti-climax = Een anticlimax is een stijlfiguur, waarbij in een opsomming (enumeratie) de betekenissen in kracht afnemen. Thema = Het thema van een literair werk is datgene — die indruk, dat gezichtspunt, die levensvisie of beleving — wat als grote lijn in het werk naar voren komt Kies voor een pakkend beeld in je powerpointpresentatie. Kies in plaats van de opsommingen dus voor een krachtig beeld of een centrale vraag en vertel jouw verhaal aan het publiek. Hetgeen dat jij vertelt, moet centraal staan in je presentatie, niet een eindeloze stroom informatie op slides. Een goed verhaal blijft beter hangen dan 12. Opmaak een 3 (en niet alleen omdat je in de comments geen bullit points kunt gebruiken, maak gewoon lopende zinnen man!), edoch inhoud een 8 vanwege het opsommen van alles wat duwt, trekt, spant, hoopt & vreest: Ik denk dat 2021 nog erger wordt dan 2020.-de vaccinering gaat heel lang duren-dan nog kan je besmetten en besmet worde

Welke leestekens gebruik je in een opsomming? - Braint

Wat is Hijab (hoofddoek) De hijab of hoofddoek staat bekend als de Islamitische hoofddoek, en betekent letterlijk bedekken. In de Islaam bedoelen we alle aspecten van het gedrag, het fatsoen en de kuisheid wanneer we het over de hijab of hoofddoek hebben. In de praktijk is een hijab of hoofddoek een lap stof die me Een puntkomma is in deze gevallen ook wel mogelijk, maar zou enigszins de 'vaart' eruit halen; de komma zorgt voor een wat vloeiender geheel. In zin (10), (11) en (12) is min of meer één doorlopende intonatie te horen, terwijl bij een puntkomma de deelzinnen meer klinken als zelfstandige zinnen met elk een eigen intonatie

Nederlands: ·(taalkunde) een in een rij geplaatste serie van items, horizontaal of verticaal ten opzichte van elkaar geplaatst. Voorbeeldzin met het opsomming erin.··↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b Vertalingen van 'opsomming' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Een USP; Unique Selling Point (in het Nederlands: een uniek verkoopargument) is een eigenschap waarmee jouw product zich onderscheidt van vergelijkbare producten. Er wordt ook wel gesproken van een unique selling proposition, een unique value proposition (UVP) of een unique buying reason (UBR) Een LED-scherm is een lcd-scherm met een LED - (Light Emitting Diode) - achtergrondlicht. LED's bieden een helderdere lichtbron, maar verbruiken veel minder energie. Ze hebben ook de mogelijkheid om de witte kleur weer te geven, als aanvulling op de traditionele RGB kleur en zijn het schermtype wat wordt gebruikt in HDR monitors Na ruim 5 jaar domotica toegepast, veranderd te hebben en nog steeds aan het veranderen is het tijd voor een lijstje. Niks meer niks minder, gewoon een lijstje met wat er allemaal gebeurd in het ROBBshop demohuis. Geen fancy plaatjes deze keer, gewoon een korte opsomming van wat er zoal gebeurd in het demohuis Wat zijn hipsters? Hipsters, je hoort het woord steeds vaker. Maar wie of wat daar precies mee bedoeld wordt, dat is best vaag. Toch ga ik het voor jullie proberen uit te leggen. Ten eerste, hipsters vormen een subcultuur van de laatste jaren, zo zijn alto's, gothics en gabbers ook voorbeelden van subculturen

Opsommingen, wat is de juiste opmaak? Tekstbureau Goed

Het is vooral zo zonde omdat met een kleine check van elke opsomming een goede opsomming te maken is. Het vergt alleen wat discipline en geduld: elke opsomming nog eens nalezen en checken. Maak er een gewoonte van je opsomming te controleren en wees daarin zo rechtlijnig alsof je een computer programmeert De definitie van een commodity is vrij ingewikkeld. Om het wat eenvoudiger is de volgende opsomming gemaakt met eigenschappen van een commodity. De prijs komt altijd tot stand op basis van vraag en aanbod; De goederen worden altijd in grote hoeveelheden (bulk) verkocht/gekocht; De goederen kunt u fysiek kope

Signaalwoorden van opsomming - Junior Einstei

 1. Ben je getalenteerd op een bepaald gebied dan beschik je vaak ook over bepaalde karaktereigenschappen. Spreek jij bijvoorbeeld met gemak voor een grote groep mensen en weet je hen te inspireren, dan is de kans groot dat je de eigenschappen enthousiast, energiek en welbespraakt hebt
 2. der kans dat de stof aan de zijkant gaat rollen
 3. Wat is de betekenis van toelichting? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 5 betekenissen van het woord toelichting. Door experts geschreven
 4. g? Het punt is dat regenboogkleuren is een type en alleen andere variabelen van hetzelfde type kunnen hieraan worden toegewezen. C is gemakkelijker in de omgang (dat wil zeggen
 5. g gegeven van wat er in de verschillende hoofdstukken staat en vaak is het moeilijk om variërende taal te gebruiken. Het is dus aan te bevelen om synoniemen te gebruiken en de zinsstructuur per zin te veranderen. Zo wordt je leeswijzer dynamisch en prettiger om te lezen
 6. g? Klein stappenplan tot een goede opsom

Vertalingen in context van een opsomming in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ze geven een opsomming en beschrijven de hardware die de Linux installatie detecteert Bullet points zijn opsommingstekens die je kunt gebruiken op je website om een kernachtige opsomming te maken. Door opsommingstekens te gebruiken kun je, de bezoeker van je website, op een duidelijke en overzichtelijke manier door de teksten heen begeleiden

 1. g in Nederlands-Duits van Reverso Context: De definitie van financieel risico in bijlage A omvat een opsom
 2. Wat is een SQL Server? Er is een verschil tussen SQL en een SQL server, maar vaak worden ze in één naam genoemd. Dit is echter een grove misvatting. Als we praten over SQL, dan praten we over de programmeertaal die wordt gebruikt. Dit kun je vergelijken met een taal als PHP, HTML en ga zo maar verder
 3. g van wat u allemaal heeft gedaan. In een e-portfolio staat veel meer. Naast contactgegevens en werkervaring bevat het ook foto's, voorbeeldwerk en een beschrijving van wat u allemaal kunt. Eenvoudig. Arjen Alberts raakte in 2012 werkloos
 4. Wat is een virus? Een computervirus (in de volksmond ook vaak virus genoemd) is een subcategorie malware.Een virus is een kwaadaardig programma (of stukje computercode) dat computers infecteert en zich vervolgens probeert te vermenigvuldigen en verspreiden over een netwerk
 5. gen,.

Opsomming - Wikikid

De inleidende zin van een opsomming eindigt altijd op een dubbelepunt. Als de delen van een opsomming zelfstandige zinnen zijn, beginnen ze met een hoofdletter en komt er na elk deel een leesteken. In dit rapport worden de volgende vragen beantwoord: Waarin bestaat de dreiging? Hoe reëel is de dreiging? Wat kunnen we tegen de dreiging doen Opsommingen. Er zijn twee soorten opsommingen: de opsomming binnen een zin en de opsomming die bestaat uit zinnen. Beschouw in het eerste geval de delen van de opsomming als het vervolg van dezelfde zin. Dat betekent: beginnen met onderkast, laatste deel van de opsomming afsluiten met een punt Hier volgt een opsomming van enkele in het boek genoemde overeenkomsten. jw2019 jw2019 Hierdie opsomming is egter nie bedoel om uitvoerig te verduidelik wat die Bybel oor elke onderwerp leer nie Opsomming: ten eerste, en, eveneens, zowel als, tevens, daarbij, vervolgens, bovendien, verder, ook, Hierin wordt duidelijk gemaakt wat het onderwerp van de tekst is en welke aspecten van het onderwerp worden behandeld. Een uitstekende manier om de structuur weer te geven is een visueel schema Wat voor soort tekst is dit? Slide 4-Open vraag. Wat is het onderwerp van de tekst? Slide 5-Open vraag. Waarvan zijn één ei en één beschuit een opsomming? Slide 6-Open vraag. In welke volgorde staat de bereiding? A. in volgorde van stappen die je moet uitvoeren. B. in volgorde van moeilijkheid. C

Stijlfiguren 6: herhaling, parallellisme, opsomming en

Bulletpoints zijn speerpunten in bijvoorbeeld een opsomming. Je ziet deze veel gebruikt worden in landingspagina's zoals een opt-in pagina of in een salespage waar opsommingen staan met voordelen van een product. Overtuig je bezoeker van de waarde van je aanbod of dienstverlening door alle voordelen, unique selling points en met name het eindresultaat van je product duidelijk te maken Een opsomming leest niet prettig en nodigt niet uit om verder te lezen. Verschil tussen voorwoord en inleiding De inleiding volgt op het voorwoord. Een voorwoord is een persoonlijk getinte tekst. Er is ruimte voor een dankwoord, informatie over de geschiedenis van het onderzoek, taakverdeling binnen een groep, informatie over de auteurs et cetera Een daarnaast veel voorkomende wens van klanten is het gebruik van opsommingen, vooral omdat het een tekst overzichtelijk maakt en de belangrijkste punten bondig kan samenvatten. Uiteraard is het mogelijk simpelweg een koppelteken voor zinnen te zetten, hetgeen een opsomming suggereert, maar het is ook mogelijk lijstjes en opsommingen met behulp van HTML te construeren Een signaalwoord geeft een verband aan tussen alinea's of zinnen. Een signaalwoord geeft belangrijke informatie over de opbouw van een tekst. Het helpt de lezer om een tekst beter te begrijpen. Met een signaalwoord van tijd kan bijvoorbeeld een tijdsvolgorde worden aangegeven en zo weet jij of de tekst in chronologische of niet-chronologische volgorde is geschreven een analyse m.b.t. een veiligheids- en gezondheidsplan; etc. Uit deze hierboven genoemde opsomming blijkt duidelijk dat de, voor de beeldvorm benodigde relevante, bouwkundige principe details niet los kunnen worden gezien van de overige benodigde gegevens die nodig zijn voor het ruimtelijke concept

Wij zijn zo weer terug - Bonus: de 13 grappigste out ofTrier: de Romeinse tijdOpvoedingsondersteuning Arro Ieper: Week van de OpvoedingBetogend artikel schrijven14 redenen om meer citroen te eten EN het recept metTips van onze Schoolschrijvers - De Schoolschrijver

Opsommingen worden gemaakt in een wijze die vergelijkbaar is met een VB.NET klasse . De opsomming moet eerst worden gedeclareerd met de enum keyword . Grenzend aan de type-definitie een identificatie van de opsommingen wordt verklaard . De leden van de opsomming zijn opgenomen accolades { } Hierboven stond nog dat je precies begreep wat er met beide zinnen werd bedoeld! Ze geven als het ware een signaal af: let op na want volgt een reden, na en volgt een opsomming. Daarom worden deze verbindingswoorden signaalwoorden genoemd. Colofon Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden van een secretaresse? We zetten ze voor je op een rij. 1. Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail, post, fax) Eigenlijk zegt het al genoeg. Er wordt een hoop getelefoneerd en gemaild in en naar het bedrijf Groepsdruk is een hardnekkig, bijna niet uit te roeien middel om je positie in de klas veilig te stellen Wat leert je kind in groep 5 Lida Groep 4-8 , Lezen , Nieuws , Rekenen , Schrijven , Taal 6 juli 2017 29 augustus 2017 This content is restricted to site members In principe leert een kind pas in groep drie lezen De zogenaamde zorgvolmacht is heel populair geworden. Tot nu toe was dit doorgaans een gewone opsomming van wat men wel en niet mocht met deze volmacht. Nochtans is het aan te raden ook concrete richtlijnen daarin te zetten om misverstanden te vermijden tussen ouders en kinderen. Wat is nuttig om in zo'n zorgvolmacht te zetten 1) Opsomming met Tekstbewerker widget. De eerste optie is een opsomming maken met behulp van de tekstbewerker widget. Dit is de meest basis manier van een opsomming maken, die bij veel mensen bekend is. Net als je gewend bent om in WordPress een opsomming te maken in de editor, werkt dit met Elementor op precies dezelfde manier: Voeg de tekst.

 • Jack N' Jill.
 • 2 euromunten Duitsland 2002.
 • Perifere landen lijst.
 • Wintersport Italië 2020.
 • Bouwrichtlijnen België.
 • Trek mountainbike kind.
 • Vacansoleil Spanje.
 • Kip curry salade Dagelijkse kost.
 • SI eenheden omrekenen.
 • Caen bezienswaardigheden.
 • BMW R1100RT ABS storing.
 • Onderrichten.
 • Camcorder bandjes digitaliseren.
 • AMG Haze Leafly.
 • Raamfolie.
 • Antwerp Philharmonic Orchestra.
 • Ibiza uitgaan corona.
 • Excursies Kreta Corendon.
 • KitchenAid keukenmachine accessoires.
 • Herstel na Muller.
 • Jacht pijlen.
 • Sonos Arc.
 • Kosten EkoKist.
 • Sint Gillis Waas.
 • Gerard Butler vrouw 2020.
 • Atrofie been.
 • Spironolacton hartfalen.
 • Krijtverf aanbrengen met spons.
 • Dorp kopen Portugal.
 • Loonhuis Defensie.
 • Fietsenwinkel Sittard.
 • Recepten uit de jaren 50.
 • Griekse beelden beton.
 • Gossen Metrawatt handleiding.
 • Technische Geneeskunde universiteiten.
 • Jaguar F Pace 2021.
 • Agusta Westland AW139.
 • Roodschoudertaling huisvesting.
 • Engelenkus spiritueel betekenis.
 • Hoogte GSM mast.
 • Volvo supermarkt betekenis.